Công văn 11377/VPCP-NN

Công văn 11377/VPCP-NN năm 2017 vướng mắc trong triển khai Nghị định 38/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11377/VPCP-NN 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11377/VPCP-NN
V/v vướng mắc trong triển khai Nghị định số 38/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3892/BGTVT-MT ngày 13 tháng 4 năm 2017 và của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 98/BC-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2017 về vướng mắc trong việc triển khai Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, lập danh mục công trình, chủ công trình cảng biển loại I, loại II thuộc phạm vi quản lý phải tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo đúng quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, CN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3b). NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11377/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11377/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2017
Ngày hiệu lực25/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11377/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 11377/VPCP-NN 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11377/VPCP-NN 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11377/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành25/10/2017
        Ngày hiệu lực25/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 11377/VPCP-NN 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

             Lịch sử hiệu lực Công văn 11377/VPCP-NN 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

             • 25/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực