Công văn 11386/BTC-TCHQ

Công văn 11386/BTC-TCHQ năm 2014 về phân loại mặt hàng “Bán thành phẩm mực in” do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11386/BTC-TCHQ 2014 phân loại mặt hàng Bán thành phẩm mực in


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11386/BTC-TCHQ
V/v phân loại mặt hàng “Bán thành phẩm mực in”

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính nhận được phản ánh về việc vướng mắc trong phân loại mặt hàng “Chế phẩm thuốc màu, polymer và phụ gia, phân tán trong môi trường không chứa nước, ở dạng nhão dùng để sản xuất mực in. Mặt hàng có đặc tính cơ bản của mực in, ở dạng bán thành phẩm”. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Mặt hàng “Chế phẩm thuốc màu, polymer và phụ gia, phân tán trong môi trường không chứa nước, ở dạng nhão dùng để sản xuất mực in. Mặt hàng có đặc tính cơ bản của mực in, ở dạng bán thành phẩm” (không phải là chất màu thuộc các nhóm 32.04, 32.06 và 32.12), có tính chất, hàm lượng chất màu, chất nhựa nền gần tương tự như mực in, sau khi pha thêm một ít màu, phụ gia và dung môi hữu cơ là tạo thành mực in thành phẩm” được phân loại vào nhóm 32.15, mã số chi tiết 3215.19.00.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST, PC (Bộ Tài chính);
- Lưu: VT, TCHQ (45b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11386/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11386/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2014
Ngày hiệu lực14/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11386/BTC-TCHQ 2014 phân loại mặt hàng Bán thành phẩm mực in


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11386/BTC-TCHQ 2014 phân loại mặt hàng Bán thành phẩm mực in
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11386/BTC-TCHQ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành14/08/2014
        Ngày hiệu lực14/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 11386/BTC-TCHQ 2014 phân loại mặt hàng Bán thành phẩm mực in

            Lịch sử hiệu lực Công văn 11386/BTC-TCHQ 2014 phân loại mặt hàng Bán thành phẩm mực in

            • 14/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực