Công văn 1139/ĐĐBĐVN-CNTĐ

Công văn 1139/ĐĐBĐVN-CNTĐ năm 2011 sử dụng công nghệ GPS/GNSS trong đo lưới khống chế trắc địa do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1139/ĐĐBĐVN-CNTĐ 2011 sử dụng công nghệ GPS/GNSS đo lưới khống chế trắc địa


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1139/ĐĐBĐVN-CNTĐ
V/v sử dụng công nghệ GPS/GNSS trong đo lưới khống chế trắc địa

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng công nghệ GPS/GNSS

Từ ngày 14 tháng 9 năm 2011, tín hiệu vệ tinh thu được từ các máy thu GPS/GNSS ở Việt Nam không sử dụng được các phần mềm GPSurvey, TGO (Trimble Geomatic Office) do hãng TRIMBLE (Mỹ) phát hành để tính toán, xử lý trị đo GPS/GNSS. Đây là các phần mềm đang được sử dụng khá rộng rãi ở Việt Nam hiện nay trong việc tính toán, bình sai các mạng lưới trắc địa bằng công nghệ GPS/GNSS. Ngày 20 tháng 9 năm 2011, sau khi liên hệ với hãng TRIMBLE, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã có công văn số 798/ĐĐBĐVN-CNTĐ thông báo tới các đơn vị sử dụng công nghệ đo GPS/GNSS khi xây dựng các mạng lưới trắc địa bằng phương pháp đo GPS/GNSS tĩnh về vấn đề này.

GPSurvey là phần mềm đã được hãng TRIMBLE phát hành hơn 15 năm, hiện nay phần mềm này đã không còn được hãng tiếp tục hỗ trợ cho người sử dụng nữa. Phần mềm này đã được hãng thay thế bởi nhiều phiên bản phần mềm khác như TGO, TTC, TBC. Trên thế giới có rất nhiều các phần mềm xử lý trị đo GPS/GNSS, mỗi phần mềm đều được thiết kế có giao diện, thuật toán xử lý, chỉ tiêu sai số, thông số kỹ thuật... riêng. Ở Việt Nam, có khá nhiều các đơn vị sử dụng GPSurvey, do vậy trước đây đã có thời gian chúng ta xem các chỉ tiêu xử lý của GPSurvey như là chỉ tiêu “chuẩn” trong xử lý trị đo GPS/GNSS.

Sau sự cố kỹ thuật ngày 14 tháng 9 năm 2011, với sự tư vấn của các đơn vị bán máy thu tín hiệu vệ tinh GPS/GNSS, hiện nay hầu hết các đơn vị sử dụng máy thu GPS/GNSS đã tìm được phần mềm xử lý số liệu đo GPS/GNSS, bình sai lưới phù hợp. Do phần mềm mới có khuôn dạng kết quả xử lý cạnh, bình sai lưới không còn giống như GPSurvey, một số chỉ tiêu xử lý không có, một số chỉ tiêu xử lý mới xuất hiện dẫn đến khó khăn cho việc lập báo cáo kết quả tính toán bình sai, kiểm tra, nghiệm thu kết quả đo đạc lưới khống chế sử dụng công nghệ GPS/GNSS. Để đảm bảo thuận lợi cho việc sử dụng công nghệ này trong việc xây dựng các lưới trắc địa, không làm gián đoạn sản xuất, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam hướng dẫn như sau:

- Các đơn vị sử dụng máy thu GPS/GNSS được phép sử dụng các phần mềm đi kèm theo máy do nhà sản xuất cung cấp, để tính toán, xử lý các trị đo GPS/GNSS và bình sai mạng lưới GPS/GNSS. Sai số sau bình sai của các mạng lưới theo cấp hạng tương ứng phải thỏa mãn các yêu cầu quy định tại “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ QCVN 04 : 2009/BTNMT” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2009 hoặc “Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008.

- Không bắt buộc việc biên tập thành quả tính toán bình sai mạng lưới theo GPS/GNSS bảng biểu. Trong các báo cáo về kết quả tính toán bình sai lưới khống chế sử dụng công nghệ GPS/GNSS có thể in các kết quả (Report) được phần mềm tạo ra trong quá trình xử lý trị đo, tính toán bình sai lưới GPS/GNSS.

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam xin thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức (để báo cáo);
- Lưu VT, CNTĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Ngọc Mai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1139/ĐĐBĐVN-CNTĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1139/ĐĐBĐVN-CNTĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2011
Ngày hiệu lực26/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1139/ĐĐBĐVN-CNTĐ 2011 sử dụng công nghệ GPS/GNSS đo lưới khống chế trắc địa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1139/ĐĐBĐVN-CNTĐ 2011 sử dụng công nghệ GPS/GNSS đo lưới khống chế trắc địa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1139/ĐĐBĐVN-CNTĐ
        Cơ quan ban hànhCục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
        Người kýPhan Ngọc Mai
        Ngày ban hành26/12/2011
        Ngày hiệu lực26/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1139/ĐĐBĐVN-CNTĐ 2011 sử dụng công nghệ GPS/GNSS đo lưới khống chế trắc địa

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1139/ĐĐBĐVN-CNTĐ 2011 sử dụng công nghệ GPS/GNSS đo lưới khống chế trắc địa

           • 26/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/12/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực