Công văn 1139/GSQL-GQ2

Công văn 1139/GSQL-GQ2 năm 2014 về tờ khai hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1139/GSQL-GQ2 2014 tờ khai hải quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1139/GSQL-GQ2
V/v: tờ khai hải quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 5314/SGTVT-VTĐB ngày 24/7/2014 của Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ; Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 5665/BTC-TCHQ ngày 29/4/2014 của Bộ Tài chính thì đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên hệ thống VNACCS được quyết định thông quan thì cơ quan Hải quan chỉ ký, đóng dấu công chức và xác nhận “HÀNG ĐÃ QUA KHU VỰC GIÁM SÁT” lên trang đầu tiên của tờ khai hải quan. Riêng đối với trường hợp hàng hóa được phép đưa về bảo quản và sau đó được quyết định thông quan thì sử dụng tờ khai hải quan (Thông quan) và tờ khai hải quan (đưa hàng về bảo quản) có xác nhận (ký, đóng dấu công chức và xác nhận “HÀNG ĐÃ QUA KHU VỰC GIÁM SÁT”) có thông tin cho phép mang hàng về bảo quản tại chỉ tiêu chỉ thị của Hải quan (tại trang 2 của tờ khai hải quan). Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết cơ quan Hải quan có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin liên quan đến tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu khi có yêu cầu.

Đối với tờ khai số 100048839331 tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 (ngày đăng ký 26/6/2014, ngày thay đổi đăng ký 27/6/2014) và tờ khai số 100019604753 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn (ngày đăng ký 21/5/2014 và ngày thay đổi đăng ký 03/6/2014), qua kiểm tra trên hệ thống thì 02 tờ khai này đã được hệ thống cấp phép thông quan.

Cục Giám sát quản lý trả lời để Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh được biết./.

(Gửi kèm công văn số 5665/BTC-TCHQ ngày 29/4/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1139/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1139/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2014
Ngày hiệu lực25/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1139/GSQL-GQ2 2014 tờ khai hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1139/GSQL-GQ2 2014 tờ khai hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1139/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýÂu Anh Tuấn
        Ngày ban hành25/08/2014
        Ngày hiệu lực25/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1139/GSQL-GQ2 2014 tờ khai hải quan

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1139/GSQL-GQ2 2014 tờ khai hải quan

            • 25/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực