Công văn 1139/UBND-TNMT

Công văn 1139/UBND-TNMT về xin ý kiến hướng dẫn giải quyết những trường hợp cấp giấy chứng nghận quyền sử dụng đất đối với thửa đất có nhà ở nhưng không tách diện tích đất ở và diện tích đất vườn, ao do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1139/UBND-TNMT hướng dẫn giải quyết trường hợp cấp giấy CNQSD đất thửa có nhà ở nhưng không tách diện tích đất ở và diện tích đất vườn, ao


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1139/UBND-TNMT
V/v xin ý kiến hướng dẫn giải quyết những trường hợp cấp giấy CNQSD đất đối với thửa đất có nhà ở nhưng không tách diện tích đất ở và diện tích đất vườn, ao

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 9 năm 2006

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có gần 50% số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân theo bản đồ 299, bản đồ địa chính hoặc tự kê khai từ những năm 1989-1994. Số GCNQSDĐ này đã cấp gộp cả diện tích đất ở, đất vườn, ao, đất trồng chè, thậm chí cả đất trồng cây lâm nghiệp mà không tách riêng từng loại đất theo mục đích sử dụng; mặc dù tại thời điểm đó đã có các Thông tư, Văn bản hướng dẫn của Tổng cục Quản lý ruộng đất, Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường), cũng như các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý đất đai của tỉnh Bắc Thái (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Thái Nguyên). Vấn đề này đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở địa phương.

Việc cấp GCNQSDĐ nói trên là không đúng với quy định của pháp luật đất đai. Đây là trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền các cấp ở địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu thiếu chặt chẽ, không có sự kiểm tra, giám sát để xử lý kịp thời. Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 3058/BTNMT-ĐĐ ngày 19/7/2006 khẳng định việc cấp GCNQSDĐ đối với đất ở như vậy là không đúng với quy định của pháp luật đất đai và cho hướng giải quyết (thực hiện theo quy định tại Điều 87, Luật Đất đai và Điều 45, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai để quy định lại hạn mức công nhận đất ở có vườn, ao).

UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về thực trạng và đề xuất phương án giải quyết đối với những trường hợp cấp GCNQSDĐ nêu trên. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số: 1656/STNMT-ĐKĐĐ ngày 6/9/2006 báo cáo và đề xuất hướng giải quyết quy định công nhận đất ở bằng 02 lần hạn mức giao đất ở mới theo Quyết định số 1883/2005/QĐ-UBND ngày 16/9/2005 của UBND tỉnh Thái Nguyên (áp dụng cho những trường hợp thửa đất ở có vườn, ao sử dụng từ trước ngày 18/12/1980, có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2 và 5, Điều 50, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai nhưng trên giấy tờ đó không ghi rõ ranh giới, diện tích đất ở), với quan điểm là đảm bảo sự thống nhất, ổn định không gây xáo trộn đối với những trường hợp đã thực hiện bồi thường đất ở và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo đúng quy định trước đây, tạo điều kiện thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì việc quy định lại hạn mức công nhận đất ở có vườn, ao thực hiện theo quy định tại Điều 87, Luật Đất đai và Điều 45, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. Nhưng thực tế những trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như trên, thì phần lớn là cơ quan quản lý Nhà nước cũng như người dân không có hoặc không còn lưu giữ được các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2 và 5, Điều 50, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (chủ yếu là tự kê khai). Vì vậy, việc quy định lại hạn mức công nhận lại đất ở có vườn, ao rất khó thực hiện.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến đối với Phương án đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường quy định công nhận lại đất ở có vườn, ao bằng 02 lần hạn mức giao đất ở mới theo Quyết định số 1883/2005/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên có đảm bảo đúng quy định của pháp luật đất đai hay không? Nếu phương án trên chưa phù hợp thì hướng giải quyết cụ thể như thế nào, để bảo đảm sự công bằng và hạn chế việc khiếu kiện của các trường hợp đã được cấp giấy CNQSD đất đúng quy định và đã được bồi thường về đất khi thu hồi đất?

Đây là vấn đề nhạy cảm, khó khăn, phức tạp liên quan đến quyền lợi của người dân. Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên kính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm và sớm có văn bản cụ thể để tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhân:
- Như trên;
- Thứ trưởng Bộ TN&MT Đặng Hùng Võ;
- Lưu: VT, XDCB, TNMT

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Kim

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1139/UBND-TNMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1139/UBND-TNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2006
Ngày hiệu lực20/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1139/UBND-TNMT

Lược đồ Công văn 1139/UBND-TNMT hướng dẫn giải quyết trường hợp cấp giấy CNQSD đất thửa có nhà ở nhưng không tách diện tích đất ở và diện tích đất vườn, ao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1139/UBND-TNMT hướng dẫn giải quyết trường hợp cấp giấy CNQSD đất thửa có nhà ở nhưng không tách diện tích đất ở và diện tích đất vườn, ao
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1139/UBND-TNMT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýNguyễn Văn Kim
        Ngày ban hành20/09/2006
        Ngày hiệu lực20/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1139/UBND-TNMT hướng dẫn giải quyết trường hợp cấp giấy CNQSD đất thửa có nhà ở nhưng không tách diện tích đất ở và diện tích đất vườn, ao

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1139/UBND-TNMT hướng dẫn giải quyết trường hợp cấp giấy CNQSD đất thửa có nhà ở nhưng không tách diện tích đất ở và diện tích đất vườn, ao

           • 20/09/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/09/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực