Công văn 114/ATTP-PCTTR

Công văn 114/ATTP-PCTTR năm 2019 trả lời về thuật ngữ và hiệu lực thi hành của Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Cục An toàn thực phẩm ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 114/ATTP-PCTTR 2019 trả lời về thuật ngữ hiệu lực thi hành của Nghị định 15/2018/NĐ-CP


BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/ATTP-PCTTR
V/v trả lời kiến nghị liên quan đến Nghị định số 15/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Ông Phạm Văn Hưng, Ban Pháp chế và Quản trị doanh nghiệp Ngân hàng Quốc tế (VIB)-Thành phố Hà Nội

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại công văn số 11613/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của Ông trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, sau khi xem xét, Cục An toàn thực phẩm trả lời như sau:

1. Liên quan đến thuật ngữ quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm:

Mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP gắn với thuật ngữ “Lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu” tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, trong đó Lô hàng có thể chỉ có một mặt hàng hoặc nhiều mặt hàng và khi xác định mặt hàng (có trong lô hàng) thì cần căn cứ vào loại, chất liệu bao bì, tên, nhãn hàng hóa, cơ sở sản xuất... Ví dụ như: Một lô hàng có thể bao gồm bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm chức năng... nên việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm sẽ thực hiện theo từng mặt hàng mà không áp dụng đồng đều cho toàn bộ lô hàng.

2. Liên quan đến hiệu lực thi hành của Nghị định:

Ngày 5/12/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016, trong đó đã ghi rõ “Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan khẩn trương dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ trong quý I năm 2017.” Đồng thời, theo quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì “Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, đồng thời phải được đăng ngay trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành và phải được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng…".

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (để đăng tải);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (để biết),
- TT Trương Quốc Cường (để b/c);
- PCT. Trần Việt Nga (để biết);
- Lưu: VT, PCTTR.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 114/ATTP-PCTTR

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu114/ATTP-PCTTR
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2019
Ngày hiệu lực10/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 114/ATTP-PCTTR 2019 trả lời về thuật ngữ hiệu lực thi hành của Nghị định 15/2018/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 114/ATTP-PCTTR 2019 trả lời về thuật ngữ hiệu lực thi hành của Nghị định 15/2018/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu114/ATTP-PCTTR
        Cơ quan ban hànhCục an toàn thực phẩm
        Người kýNguyễn Thanh Phong
        Ngày ban hành10/01/2019
        Ngày hiệu lực10/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 114/ATTP-PCTTR 2019 trả lời về thuật ngữ hiệu lực thi hành của Nghị định 15/2018/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 114/ATTP-PCTTR 2019 trả lời về thuật ngữ hiệu lực thi hành của Nghị định 15/2018/NĐ-CP

           • 10/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực