Công văn 114/GSQL-GQ1

Công văn 114/GSQL-GQ1 năm 2016 về thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ nghiên cứu khoa học và gia công, tái chế, sửa chữa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 114/GSQL-GQ1 thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ nghiên cứu khoa học gia công tái chế sửa chữa


TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/GSQL-GQ1
V/v thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ nghiên cứu khoa học và gia công, tái chế, sửa chữa.

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 489/BCT-XNK ngày 15/01/2016 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ nghiên cứu khoa học và gia công, tái chế, sửa chữa.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn số 489/BCT-XNK ngày 15/01/2016 của Bộ Công Thương đ giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mc thì báo cáo v Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tng cục Hải quan đ được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn s 489/BCT-XNK ngày 15/01/2016)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ
1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 114/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu114/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2016
Ngày hiệu lực25/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 114/GSQL-GQ1 thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ nghiên cứu khoa học gia công tái chế sửa chữa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 114/GSQL-GQ1 thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ nghiên cứu khoa học gia công tái chế sửa chữa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu114/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành25/01/2016
        Ngày hiệu lực25/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 114/GSQL-GQ1 thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ nghiên cứu khoa học gia công tái chế sửa chữa

             Lịch sử hiệu lực Công văn 114/GSQL-GQ1 thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ nghiên cứu khoa học gia công tái chế sửa chữa

             • 25/01/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/01/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực