Công văn 114/VPCP-NN

Công văn 114/VPCP-NN năm 2018 về triển khai Nghị quyết 459/NQ-UBTVQH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 114/VPCP-NN 2018 triển khai Nghị quyết 459/NQ-UBTVQH14


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/VPCP-NN
V/v triển khai Nghị quyết số 459/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển

Ngày 12/12/2017, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 459/NQ-UBTVQH14 về tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Về việc này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết này, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chịu trách nhiệm chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hp tình hình thực hiện Nghị quyết của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển. Kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền, các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Chủ trì, phối hp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong tháng 10 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN
, các PCN,
- Các Vụ: QHĐP,TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 114/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu114/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2018
Ngày hiệu lực04/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 114/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 114/VPCP-NN 2018 triển khai Nghị quyết 459/NQ-UBTVQH14


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 114/VPCP-NN 2018 triển khai Nghị quyết 459/NQ-UBTVQH14
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu114/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành04/01/2018
        Ngày hiệu lực04/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 114/VPCP-NN 2018 triển khai Nghị quyết 459/NQ-UBTVQH14

             Lịch sử hiệu lực Công văn 114/VPCP-NN 2018 triển khai Nghị quyết 459/NQ-UBTVQH14

             • 04/01/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/01/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực