Công văn 1140/TCT-DNNN

Công văn số 1140/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xác định giá trị tài sản cố định vô hình

Nội dung toàn văn Công văn 1140/TCT-DNNN xác định giá trị tài sản cố định vô hình


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1140/TCT-DNNN
V/v: Xác định giá trị TSCĐ vô hình

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Xí nghiệp bê tông ly tâm và xây lắp điện Kon Tum

 

Trả lời công văn số 02/CV-XNBT ngày 15/02/2006 của Xí nghiệp Bê tông Ly tâm và Xây lắp Điện Kom Tum hỏi về việc xác định giá trị tài sản cố định (TSCĐ) vô hình, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chính sách về tiền thuê đất hiện hành thì tiền thuê đất được phân bổ vào chi phí kinh doanh hàng năm, không ghi nhận là TSCĐ vô hình.

Đối với các khoản chi phí đền bù để chuyển nhượng lại đất của dân, chi phí san lấp mặt bằng,… để được nhận quyền thuê đất cũng không được xác định là TSCĐ vô hình mà Xí nghiệp được phân bổ vào chi phí kinh doanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Xí nghiệp Bê tông Ly tâm và Xây lắp Điện Kon Tum biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Kon Tum;
- Tạp chí thuế;
- Cục TCDN;
- Lưu: VT, DNNN 2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1140/TCT-DNNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1140/TCT-DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2006
Ngày hiệu lực30/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1140/TCT-DNNN xác định giá trị tài sản cố định vô hình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1140/TCT-DNNN xác định giá trị tài sản cố định vô hình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1140/TCT-DNNN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Thị Cúc
        Ngày ban hành30/03/2006
        Ngày hiệu lực30/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1140/TCT-DNNN xác định giá trị tài sản cố định vô hình

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1140/TCT-DNNN xác định giá trị tài sản cố định vô hình

            • 30/03/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/03/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực