Công văn 1140/UBND-KTN

Công văn 1140/UBND-KTN năm 2013 điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1140/UBND-KTN 2013 chi phí nhân công để lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1140/UBND-KTN
V/v điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ.

Kon Tum, ngày 12 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố.

 

Căn cứ Công văn số 551/BXD-XD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 295/SXD-XD ngày 31/5/2013 về việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình từ ngày 01/01/2013 để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng như đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên; cụ thể:

- Mức lương tối thiểu vùng của thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà là 1.800.000 đồng/tháng (vùng III).

- Mức lương tối thiểu vùng của các huyện: Tu Mơ Rông, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Sa Thầy, Kon Rẫy và Kon Plông là 1.650.000 đồng/tháng (vùng IV).

2. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện hoàn thành từ ngày 01/01/2013 thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và các quy định hiện hành.

UBND tỉnh báo để các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN7

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải

 

Thuộc tính Công văn 1140/UBND-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1140/UBND-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2013
Ngày hiệu lực12/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước

Lược đồ Công văn 1140/UBND-KTN 2013 chi phí nhân công để lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1140/UBND-KTN 2013 chi phí nhân công để lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Kon Tum
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1140/UBND-KTN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Hữu Hải
        Ngày ban hành12/06/2013
        Ngày hiệu lực12/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1140/UBND-KTN 2013 chi phí nhân công để lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1140/UBND-KTN 2013 chi phí nhân công để lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Kon Tum

           • 12/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực