Công văn 1141/NHNN-KTTC

Công văn số 1141/NHNN-KTTC về việc hướng dẫn hạch toán tiền hỗ trợ thu bảo hiểm xã hội do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1141/NHNN-KTTC hướng dẫn hạch toán tiền hỗ trợ thu bảo hiểm xã hội


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1141/NHNN-KTTC
V/v: Hướng dẫn hạch toán tiền hỗ trợ thu BHXH

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2007

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu

Phúc đáp Công văn số 45/NHNN-BAL5 ngày 17/01/2007 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn hạch toán tiền hỗ trợ thu bảo hiểm xã hội và tiền hoa hồng đặt báo quý I/2007, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Hạch toán tiền hoa hồng đặt báo hàng quý

Theo quy định tại Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 02 - Hàng tồn kho và Chuẩn mực số 14 - Doanh thu và thu nhập khác ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Việc hạch toán tiền hoa hồng đặt báo hàng quý được thực hiện như sau:

Trường hợp trên hóa đơn bán hàng không phản ánh tiền hoa hồng đặt báo, đơn vị căn cứ vào hóa đơn bán hàng hạch toán chi phí đặt báo vào tài khoản 839 “Các khoản chi phí quản lý khác”. Đồng thời căn cứ vào chứng từ chi tiền hoa hồng đặt báo của người bán để hạch toán vào tài khoản tài khoản 799 “Các khoản thu khác”.

Trường hợp trên hóa đơn bán hàng đã phản ánh tiền hoa hồng đặt báo, đơn vị căn cứ vào hóa đơn bán hàng hạch toán tổng giá thanh toán (bao gồm tiền hoa hồng) vào tài khoản 839 “Các khoản chi phí quản lý khác”, tiền hoa hồng đặt báo được hạch toán giảm chi tài khoản tài khoản 839 “Các khoản chi phí quản lý khác”.

2. Hạch toán tiền hỗ trợ thu bảo hiểm xã hội

Khoản tiền hỗ trợ thu bảo hiểm xã hội là khoản thu phát sinh không thường xuyên, căn cứ vào tính chất nghiệp vụ Đơn vị hạch toán tiền hỗ trợ thu bảo hiểm xã hội vào tài khoản 799 “Các khoản thu khác”.

Trên đây là hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hạch toán tiền hỗ trợ thu bảo hiểm xã hội và tiền hoa hồng đặt báo quý I/2007, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu thực hiện đúng quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Lưu VP; KTTC2.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1141/NHNN-KTTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1141/NHNN-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2007
Ngày hiệu lực05/02/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1141/NHNN-KTTC

Lược đồ Công văn 1141/NHNN-KTTC hướng dẫn hạch toán tiền hỗ trợ thu bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1141/NHNN-KTTC hướng dẫn hạch toán tiền hỗ trợ thu bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1141/NHNN-KTTC
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýNguyễn Thị Thanh Hương
        Ngày ban hành05/02/2007
        Ngày hiệu lực05/02/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1141/NHNN-KTTC hướng dẫn hạch toán tiền hỗ trợ thu bảo hiểm xã hội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1141/NHNN-KTTC hướng dẫn hạch toán tiền hỗ trợ thu bảo hiểm xã hội

           • 05/02/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/02/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực