Công văn 1142/VPCP-QHQT

Công văn 1142/VPCP-QHQT về chương trình tài trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á cho năm 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1142/VPCP-QHQT chương trình tài trợ Ngân hàng Phát triển châu Á cho năm 2010


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1142/VPCP-QHQT
V/v chương trình tài trợ của ADB cho năm 2010

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 196/BKH-KTĐN ngày 11 tháng 01 năm 2010 và văn bản số 942/BKH-KTĐN ngày 9 tháng 02 năm 2010 về Chương trình tài trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho năm tài khóa 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc danh mục dự kiến các dự án, chương trình do ADB tài trợ cho năm 2010 nêu tại văn bản số 942/BKH-KTĐN ngày 9 tháng 02 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành các thủ tục tiếp theo quy định; đồng thời tiếp tục làm việc với ADB về khả năng huy động vốn trong thời gian tới.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trên cơ sở danh mục các dự án, chương trình đã thống nhất với ADB, có kế hoạch cụ thể để các Bộ, cơ quan liên quan tiến hành chuẩn bị và đàm phán với ADB về các khoản vay, không để dồn đến cuối năm mới tiến hành đàm phán.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổ Công tác ODA của Chính phủ) phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để các dự án, chương trình đang thực hiện được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1142/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1142/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2010
Ngày hiệu lực24/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1142/VPCP-QHQT chương trình tài trợ Ngân hàng Phát triển châu Á cho năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1142/VPCP-QHQT chương trình tài trợ Ngân hàng Phát triển châu Á cho năm 2010
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1142/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành24/02/2010
        Ngày hiệu lực24/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1142/VPCP-QHQT chương trình tài trợ Ngân hàng Phát triển châu Á cho năm 2010

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1142/VPCP-QHQT chương trình tài trợ Ngân hàng Phát triển châu Á cho năm 2010

              • 24/02/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/02/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực