Công văn 11443/VPCP-QHĐP

Công văn 11443/VPCP-QHĐP năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11443/VPCP-QHĐP 2017 quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh thành phố


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11443/VPCP-QHĐP
V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7309/BKHĐT-QLQH ngày 07 tháng 9 năm 2017), Bộ Tư pháp (văn bản số 4495/BTP-VĐCXDPL ngày 25 tháng 9 năm 2017) về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các địa phương đang tiến hành điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 (đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương và đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ): Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo quy định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, trước khi Luật Quy hoạch có hiệu lực.

2. Các địa phương chưa được Thủ tướng cho phép chủ trương điều chỉnh quy hoạch và các địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chủ trương điều chỉnh quy hoạch thời kỳ đến năm 2020 nhưng chưa được phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và chưa ký hợp đồng với đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch: Dừng triển khai việc lập điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020; tiến hành đánh giá kết quả triển khai thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt và chuẩn bị các điều kiện để lập quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 theo quy định mới của pháp luật về quy hoạch.

3. Các địa phương đang tiến hành lập mới quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030: Cập nhật các quy định của pháp luật về quy hoạch; hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định mới của pháp luật về quy hoạch.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, NC, KGVX, PL;
- Lưu: VT, QHĐP (3), Thg.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11443/VPCP-QHĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11443/VPCP-QHĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2017
Ngày hiệu lực27/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11443/VPCP-QHĐP

Lược đồ Công văn 11443/VPCP-QHĐP 2017 quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11443/VPCP-QHĐP 2017 quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh thành phố
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11443/VPCP-QHĐP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành27/10/2017
        Ngày hiệu lực27/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 11443/VPCP-QHĐP 2017 quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh thành phố

             Lịch sử hiệu lực Công văn 11443/VPCP-QHĐP 2017 quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh thành phố

             • 27/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực