Công văn 1145/CT-TTHT

Công văn 1145/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1145/CT-TTHT 2019 về thuế giá trị gia tăng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1145/CT-TTHT
V/v: Thuế GTGT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ Phn TGM
Địa chỉ: Số 77 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, TP. HCM
Mã số thuế: 0307327742

Trả lời văn thư số 21/CV/TGM ngày 08/11/2018 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

“Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.”

Căn cứ Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Tại Tiết b Khoản 2 Điều 1 quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

“b) Các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; các trung tâm thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp (sau đây gọi chung là các đơn vị) có liên quan đến hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục.”

+ Tại Điều 2 quy định về hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa:

“1. Hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong quy định nay được hiểu là hoạt động giáo dục giúp cho người học hình thành và phát trin những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong việc ứng xử các tình hung của cuộc sng cá nhân và tham gia đời sống xã hội, qua đó hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa trên nền tảng các giá trị sống.

2. Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong quy định này được hiểu là hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu người học không thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do các cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp có hoạt động dạy: đào tạo về sự sống; đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; đào tạo về kỹ năng đàm thoại (mã ngành 8559) được tổ chức theo đúng quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý theo lĩnh vực chuyên môn cấp Giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 Chương I Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;

- CCT Q.7;

- Lưu:
HC, TTHT.
2226/thắng

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngu
yễn Nam Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1145/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1145/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2019
Ngày hiệu lực01/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1145/CT-TTHT 2019 về thuế giá trị gia tăng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1145/CT-TTHT 2019 về thuế giá trị gia tăng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1145/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Nam Bình
        Ngày ban hành01/02/2019
        Ngày hiệu lực01/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1145/CT-TTHT 2019 về thuế giá trị gia tăng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1145/CT-TTHT 2019 về thuế giá trị gia tăng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

           • 01/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực