Công văn 1145/GSQL-GQ2

Công văn 1145/GSQL-GQ2 năm 2018 về doanh nghiệp chế xuất cho đơn vị khác thuê lại nhà xưởng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1145/GSQL-GQ2 2018 doanh nghiệp chế xuất cho đơn vị khác thuê lại nhà xưởng


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1145/GSQL-GQ2
V/v DNCX cho đơn vị khác thuê lại nhà xưởng

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam.
(Lô CN 3.6-CN4.1, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP.Hải Phòng)

Trả lời công văn số 32/2018/CV-BTMV ngày 19/3/2018 của Công ty TNHH Sản xuất lốp Bridgestone Việt Nam về việc xác định nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì đối với dự án đầu tư thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư.

Tuy nhiên Công văn số 32/2018/CV-BTMV ngày 19/3/2018 nêu trên và hồ sơ gửi kèm không có thông tin cụ thể về Giấy chứng nhận đầu tư. Do vậy, Cục Giám sát quản lý không có cơ sở trả lời Công ty.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GS2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Thuộc tính Công văn 1145/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1145/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2018
Ngày hiệu lực19/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1145/GSQL-GQ2

Lược đồ Công văn 1145/GSQL-GQ2 2018 doanh nghiệp chế xuất cho đơn vị khác thuê lại nhà xưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1145/GSQL-GQ2 2018 doanh nghiệp chế xuất cho đơn vị khác thuê lại nhà xưởng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1145/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Anh Tuấn
        Ngày ban hành19/04/2018
        Ngày hiệu lực19/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1145/GSQL-GQ2 2018 doanh nghiệp chế xuất cho đơn vị khác thuê lại nhà xưởng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1145/GSQL-GQ2 2018 doanh nghiệp chế xuất cho đơn vị khác thuê lại nhà xưởng

             • 19/04/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/04/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực