Công văn 1146/VPCP-NN

Công văn 1146/VPCP-NN năm 2017 phê duyệt "Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra góp phần phục vụ xuất khẩu giai đoạn 2017-2020" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1146/VPCP-NN kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm cá tra phục vụ xuất khẩu 2017


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập
- Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1146/VPCP-NN
V/v Phê duyệt "Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra góp phần phục vụ xuất khẩu giai đoạn 2017-2020"

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 337/TTr-BNN-TY ngày 11 tháng 01 năm 2017 về việc phê duyệt "Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra góp phần phục vụ xuất khu giai đoạn 2017-2020", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Cơ bản nhất trí với Tờ trình số 337/TTr-BNN-TY ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, phê duyệt Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra góp phần phục vụ xuất khẩu giai đoạn 2017-2020 đảm bảo khả thi, đồng bộ, thống nhất với các quy định hiện hành có liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, CT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, KGVX, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (03)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1146/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1146/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2017
Ngày hiệu lực10/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1146/VPCP-NN kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm cá tra phục vụ xuất khẩu 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1146/VPCP-NN kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm cá tra phục vụ xuất khẩu 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1146/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành10/02/2017
        Ngày hiệu lực10/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1146/VPCP-NN kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm cá tra phục vụ xuất khẩu 2017

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1146/VPCP-NN kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm cá tra phục vụ xuất khẩu 2017

              • 10/02/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/02/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực