Công văn 11461/TCHQ-GSQL

Công văn 11461/TCHQ-GSQL năm 2015 về quản lý giám sát hàng hóa xuất khẩu, phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh tại Khu chuyển tải tạm tại Sông Tắc do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11461/TCHQ-GSQL giám sát hàng xuất khẩu phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại Sông Tắc


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11461/TCHQ-GSQL
V/v quản lý giám sát hàng hóa XK, PTVT XNC tại Khu chuyển tải tạm tại Sông Tắc

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời công văn số 968/HQKH-NV ngày 16/10/2015 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với mặt hàng cát nhiễm mặn tại Khu chuyển tải cát nhiễm mặn tạm thời tại Sông Tắc.

Căn cứ quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Dự án nạo vét, cải tạo Sông Tắc từ hạ lưu cầu Bình Tân đến Biển đoạn II (K2 + 000 đến biển) thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 729/QĐ-CHHVN ngày 18/8/2014 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc công bố mở Khu chuyển tải tạm thời tại Sông Tắc, tỉnh Khánh Hòa của Công ty Cphần Đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Sài Gòn - Hà Nội; Công văn số 1667/BXD-VLXD ngày 29/7/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa thực hiện:

a) Làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng là cát nhiễm mặn, thu gom trong quá trình nạo vét trong thời gian Khu chuyển tải tạm thời tại Sông Tắc hoạt động (01 năm theo Quyết định phê duyệt Dự án số 1232/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa).

b) Địa điểm làm thủ tục hải quan: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang (thuộc Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa).

c) Chế độ giám sát:

Chỉ đạo xây dựng quy trình giám sát, tổ chức và bố trí lực lượng triển khai công tác giám sát theo quy định, đảm bảo chỉ mặt hàng cát nhiễm mặn của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Sài Gòn - Hà Nội tận thu từ Dự án nạo vét đưa vào Khu chuyển tải tạm thời tại Sông Tắc được chuyển tải sang tàu biển xuất khẩu ra nước ngoài.

d) Chính sách mặt hàng:

Thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/09/2012 của Bộ Xây dựng; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang căn cứ vào kết quả giám định của thương nhân có chức năng giám định chuyên ngành để thông quan hàng hóa.

đ) Chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang phi hợp với các cơ quan liên quan (Cảng vụ, Biên phòng và lực lượng kiểm soát Hải quan) để giám sát chặt chẽ, không để bị lợi dụng, buôn lậu và gian lận thương mại xảy ra.

e) Chỉ đạo các lực lượng thuộc đơn vị thực hiện phối hợp kiểm tra, giám sát, làm thủ tục cho phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại Khu chuyển tải đảm bảo công tác quản lý về hải quan theo quy định.

2. Dự thảo Quy trình về giám sát, quản lý hải quan đặc thù đối với hàng hóa xuất khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại Khu chuyển tải tạm thời tại Sông Tc.

a) Về bố cục của Quyết định:

Nội dung quy định tại phần I và phần II chưa được phân tách rõ ràng (Phần II nêu các công việc của công chức hải quan như kiểm tra, đối chiếu, xác nhận... và thời gian giám sát, phương thức giám sát trong khi phần I cũng nêu công việc của Chi cục Hải quan như lập sổ theo dõi, lập biên bản chứng nhận... và thời gian giám sát, phương thức giám sát). Để tránh trùng lặp, yêu cầu phân tách rõ nội dung hướng dẫn tại Phần I, Phần II, Phần III của dự thảo theo hướng như sau:

Phần I: Quy định chung gồm: Điều 1 - Địa bàn giám sát; Điều 2 - Đối tượng Giám sát; Điều 3 - Phạm vi áp dụng.

Phần II: Quy định cụ thể gồm: Điều 4 - Nguyên tắc giám sát; Điều 5 - Thời gian và phương thức giám sát; Điều 6 - Thủ tục giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh.

Phần III: Tổ chức thực hiện.

b) Nội dung chi tiết tại Dự thảo:

Điểm 4 phần I: Yêu cu quy định rõ “thời hạn theo quy định” là thời hạn theo quy định nào và thời gian cụ thể (nếu có quy định).

Phần III: Theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Quy trình ban hành kèm Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan, người khai hải quan không phải in tờ khai hải quan điện t và xuất trình hồ sơ; công chức hải quan không thực hiện ký tên, đóng dấu công chức, xác nhận “hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan” lên tờ khai hải quan điện tử in. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa kiểm tra và sửa lại theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP ĐTXD và khai thác khoáng sản Sài Gòn - Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11461/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11461/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2015
Ngày hiệu lực03/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11461/TCHQ-GSQL giám sát hàng xuất khẩu phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại Sông Tắc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11461/TCHQ-GSQL giám sát hàng xuất khẩu phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại Sông Tắc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11461/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành03/11/2015
        Ngày hiệu lực03/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 11461/TCHQ-GSQL giám sát hàng xuất khẩu phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại Sông Tắc

         Lịch sử hiệu lực Công văn 11461/TCHQ-GSQL giám sát hàng xuất khẩu phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại Sông Tắc

         • 03/11/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/11/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực