Công văn 1149/TTg-KTN

Công văn 1149/TTg-KTN về chính sách đối với chăn nuôi và thủy sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1149/TTg-KTN chính sách đối với chăn nuôi và thủy sản


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1149/TTg-KTN
V/v chính sách đối với chăn nuôi và thủy sản

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2183/TTr-BNN-KH ngày 17 tháng 7 năm 2012 và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại cuộc họp ngày 03 tháng 8 năm 2012 về một số chính sách cấp bách hỗ trợ sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Ngân hàng thương mại Nhà nước thực hiện việc giãn nợ tối đa 24 tháng và hạ lãi suất đối với khoản vốn đã vay; tiếp tục cho vay mới với lãi suất thị trường thấp nhất (11%) cho các hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển sản xuất chăn nuôi, giết mổ để cấp đông, chế biến thịt lợn, thịt gia cầm; nuôi cá tra, chế biến cá tra xuất khẩu.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Công Thương, các địa phương chỉ đạo:

- Các cơ quan chức năng, Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, bảo đảm tiêu thụ cá tra với giá mua ổn định và có lợi cho người sản xuất.

- Tiếp tục có các giải pháp lâu dài để phát triển sản xuất chăn nuôi lợn, gia cầm, nuôi trồng thủy sản bền vững, bảo đảm cung ứng đủ nhu cầu thực phẩm cho thị trường và nguyên liệu cho xuất khẩu.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan chức năng, các hiệp hội ngành hàng tiếp tục tìm kiếm thị trường, chỉ đạo tổ chức liên kết, hợp tác giữa nông dân với các doanh nghiệp để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; kịp thời kiến nghị cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn kể cả sửa đổi, bổ sung chính sách mới nhằm phát triển sản xuất, tiêu thụ hàng hóa ổn định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các vụ: KTTH, TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1149/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1149/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2012
Ngày hiệu lực08/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1149/TTg-KTN chính sách đối với chăn nuôi và thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1149/TTg-KTN chính sách đối với chăn nuôi và thủy sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1149/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành08/08/2012
        Ngày hiệu lực08/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1149/TTg-KTN chính sách đối với chăn nuôi và thủy sản

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1149/TTg-KTN chính sách đối với chăn nuôi và thủy sản

              • 08/08/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/08/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực