Công văn 115/BXD-HTKT

Công văn 115/BXD-HTKT về công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 115/BXD-HTKT công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/BXD-HTKT
V/v công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ thông báo số 01/TB-VPCP ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về thực trạng, các giải pháp xử lý chất thải rắn và tình hình triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020 trong đó giao Bộ Xây dựng tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương hoàn thành công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn, phê duyệt trong năm 2013.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch quản lý/xử lý chất thải rắn chất thải rắn trên địa bàn theo thẩm quyền; gửi báo cáo tiến độ, kế hoạch và kết quả thực hiện (Quyết định phê duyệt (nếu có)) về Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. (Gửi kèm theo công văn này Thông báo số 01/TB-VPCP).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP (KTN);
- Lưu: VT, HTKT (L. 04).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Thuộc tính Công văn 115/BXD-HTKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu115/BXD-HTKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2013
Ngày hiệu lực22/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 115/BXD-HTKT

Lược đồ Công văn 115/BXD-HTKT công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 115/BXD-HTKT công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu115/BXD-HTKT
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýCao Lại Quang
        Ngày ban hành22/01/2013
        Ngày hiệu lực22/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 115/BXD-HTKT công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn

            Lịch sử hiệu lực Công văn 115/BXD-HTKT công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn

            • 22/01/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/01/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực