Công văn 1150/SGD&ĐT-VP

Công văn 1150/SGD&ĐT-VP hướng dẫn và quy định bổ sung về chuyển trường, tiếp nhận học sinh học lại tại trường Trung học cơ sở và phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Công văn 1150/SGD&ĐT-VP hướng dẫn và quy định bổ sung về chuyển trường


UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1150/SGD&ĐT-VP
V/v Hướng dẫn và quy định bổ sung về chuyển trường, tiếp nhận học sinh học lại tại các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đà Lạt, ngày 05 tháng 09 năm 2006

 

Kính gửi:

- Các phòng Giáo dục.
- Các trường Trung học phổ thông.

 

Thực hiện Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học lại tại các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông”, Sở Giáo dục & Đào tạo Lâm Đồng hướng dẫn và quy định bổ sung về chuyển trường, tiếp nhận học sinh học lại tại các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Điều 21 của Quy định như sau.

I. Việc chuyển trường, tiếp nhận học sinh học lại tại các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông từ ngoại tỉnh vào, học sinh Việt Nam về nước, học sinh là người nước ngoài đến Lâm Đồng phải được thực hiện một cách đầy đủ, nghiêm túc theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

II. Đối với học sinh trong tỉnh khi chuyển trường và xin học lại được quy định cụ thể theo các trường hợp.

1. Học sinh chuyển trường và xin học lại từ huyện (thị xã, thành phố) này sang huyện (thị xã, thành phố) khác:

1.1. Về điều kiện, thủ tục, hồ sơ theo các điều 4, điều 5, điều 6 chương II Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Đối với học sinh hệ công lập khi đủ điều kiện, thủ tục, hồ sơ để được chuyển trường hoặc xin học lại từ huyện (thị xã, thành phố) này sang huyện (thị xã, thành phố) khác thì được học tại trường công lập không phải xét về điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp đầu cấp; tuy nhiên cần phải xem xét nơi cư trú, năng lực của học sinh, và điều kiện sĩ số học sinh của trường chuyển đến để bố trí hợp lý.

1.2. Về thẩm quyền giải quyết đối với học sinh THCS do hai phòng Giáo dục xét cho chuyển và tiếp nhận. Đối với học sinh THPT do Hiệu trưởng trường THPT nơi đi giới thiệu về Sở để Sở giới thiệu về trường tiếp nhận.

2. Học sinh chuyển trường trong phạm vi cấp huyện (thị xã, thành phố):

2.1. Đối với học sinh hệ công lập:

- Chỉ giải quyết chuyển trường khi có sự thay đổi nơi cư trú, hoặc có lý do thực sự chính đáng (cha mẹ chuyển công tác, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn…) để chuyển trường thì phải có đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối với học sinh trong lớp đầu cấp trường công lập không xét chuyển về trường công lập khác do đã có nguyện vọng trong khi đăng ký tuyển sinh.

- Trong các lớp không phải lớp đầu cấp thì nguyên tắc chung khi nhận học sinh là phải đạt điểm chuẩn kết quả tuyển sinh lớp đầu cấp; trong trường hợp nhà trường còn có thể tiếp nhận học sinh dưới điểm chuẩn thì phải xem xét cụ thể điều kiện sĩ số học sinh trên lớp (lớp dưới 45 học sinh), tổ chức việc xét duyệt theo nguyên tắc xét tuyển sinh sau khi được sự đồng ý Phòng Giáo dục đối với học sinh THCS và của Sở Giáo dục & Đào tạo đối với học sinh THPT.

- Học sinh trường công lập khi chuyển trường giữa hai trường có điểm chuẩn tuyển sinh bằng nhau hoặc từ trường có điểm chuẩn tuyển sinh cao đến trường có điểm chuẩn tuyển sinh thấp thì thẩm quyền giải quyết là do Hiệu trưởng hai trường nơi chuyển đi và nơi tiếp nhận; Các trường hợp khác ngoài sự đồng ý của Hiệu trưởng hai trường nơi chuyển đi và nơi tiếp nhận phải có sự phê duyệt của Phòng Giáo dục đối với học sinh THCS của Sở Giáo dục & Đào tạo đối với học sinh THPT.

2.2. Đối với học sinh ngoài công lập khi chuyển trường có sự đồng ý của hiệu trưởng hai trường nơi chuyển đi và nơi tiếp nhận.

III. Việc xét chuyển trường đúng nguyên tắc theo Quy định sẽ góp phần trong việc ổn định nền nếp nhà trường, không gây những tồn tại, thiếu sót về hồ sơ sau này nhất là khi xét hoặc thi tốt nghiệp và tránh được những tiêu cực, thắc mắc khiếu nại có thể nảy sinh.

Sở Giáo dục & Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục, các đơn vị trường học phải mở sổ theo dõi việc chuyển trường, có hồ sơ lưu trữ và thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên; (để thực hiện);
- Lãnh đạo Sở và các Phòng, Ban Sở;
- Lưu: VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thái Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1150/SGD&ĐT-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1150/SGD&ĐT-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2006
Ngày hiệu lực05/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1150/SGD&ĐT-VP

Lược đồ Công văn 1150/SGD&ĐT-VP hướng dẫn và quy định bổ sung về chuyển trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1150/SGD&ĐT-VP hướng dẫn và quy định bổ sung về chuyển trường
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1150/SGD&ĐT-VP
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Thái Xuân
        Ngày ban hành05/09/2006
        Ngày hiệu lực05/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1150/SGD&ĐT-VP hướng dẫn và quy định bổ sung về chuyển trường

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1150/SGD&ĐT-VP hướng dẫn và quy định bổ sung về chuyển trường

             • 05/09/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/09/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực