Công văn 11503/VPCP-TTĐT

Công văn 11503/VPCP-TTĐT năm 2017 về hoàn thành kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11503/VPCP-TTĐT 2017 hoàn thành kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11503/VPCP-TTĐT
V/v hoàn thành kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ: Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Cần Thơ, Điện Biên, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Bắc Giang, Yên Bái, Lạng Sơn, Đắk Nông, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Bình, Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước, Hà Tĩnh, Bà rịa-Vũng Tàu, An Giang, Cà Mau, Bình Dương, Kiên Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Lai Châu, Thái Nguyên, V
ĩnh Phúc, Tuyên Quang, Nam Định, Cao Bằng, Hưng Yên, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Quảng Ngãi, Kon Tum, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Hậu Giang.

Triển khai nhiệm vụ tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các Bộ, ngành, địa phương) kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản qua hệ thống liên thông trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Nhà nước. Việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa Văn phòng Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương đã từng bước ổn định.

Đ hoàn thiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản giữa các cơ quan hành chính các cấp, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thực hiện các nội dung theo phụ lục gửi kèm, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phối hợp thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TT&TT Tp. Hồ Chí Minh; đ
ph/h
- C
c Bưu điện Trung ương; đ ph/h
- Ban Cơ yếu Chính phủ; đ
ph/h
- VNPT, Viettel;
- VPCP: BTCN (để b/c), PCN Lê Mạnh Hà, các Vụ, đơn vị: KGVX, HC; KSTT, TTTH;
- Lưu: VT, TTĐT (03).
Đính

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

PHỤ LỤC

VỀ HOÀN THÀNH KẾT NỐI, LIÊN THÔNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN
(Kèm theo Công văn số 11503/VPCP-TTĐT ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ)

1. Thống nhất việc sử dụng sổ đăng ký công văn đi - đến trên trục liên thông văn bản và các mẫu biu báo cáo liên quan để tổng hợp, thống kê các chỉ tiêu báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp (theo phụ lục I, II kèm theo công văn số 4089/VPCP-TTĐT ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn việc gửi nhận văn bản điện tử trên hệ thống liên thông).

Phối hợp giám sát, đánh giá an toàn thông tin hệ thống liên thông văn bản điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và đơn vị mình; xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ.

2. Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ, các đơn vị liên quan triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trên hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc để bảo đảm các văn bản điện tử (dưới định dạng chuẩn file pdf, chuẩn file Office Open XML) gửi lên trục liên thông được ký số, cấp dấu thời gian sử dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ.

3. Xây dựng, triển khai trục liên thông văn bản trong nội bộ đơn vị, kết nối với trục liên thông quốc gia phục vụ việc gửi nhận văn bản điện tử các cấp hành chính.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, thành phố thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử trên trục liên thông đảm bảo hình thành hệ thống liên thông 4 cấp hành chính từ Trung ương đến cấp xã, phường, thị trấn.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11503/VPCP-TTĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11503/VPCP-TTĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2017
Ngày hiệu lực30/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11503/VPCP-TTĐT

Lược đồ Công văn 11503/VPCP-TTĐT 2017 hoàn thành kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11503/VPCP-TTĐT 2017 hoàn thành kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11503/VPCP-TTĐT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýLê Mạnh Hà
        Ngày ban hành30/10/2017
        Ngày hiệu lực30/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 11503/VPCP-TTĐT 2017 hoàn thành kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 11503/VPCP-TTĐT 2017 hoàn thành kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản

           • 30/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực