Công văn 11508/CT-TTHT

Công văn 11508/CT-TTHT năm 2016 về thuế Thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11508/CT-TTHT thuế Thu nhập cá nhân Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11508/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Một Thành Viên CMC Việt Nam
Địa chỉ: Số 216/18 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q.2, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309524520

Trả lời văn thư số 02/LIV-TCT ngày 22/10/2016 của Công ty về thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

+ Tại Điều 1 quy định phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:

“Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.”

+ Tại Điều 18 quy định căn cứ tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công đối với cá nhân không cư trú:

“ 1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (x) với thuế suất 20%.”

+ Tại Khoản 1 Điều 26 có quy định về khai thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương của cá nhân không cư trú:

“1. Khai thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

c) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền.”

Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một s nội dung sửa đi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đi, bổ sung một s điu của các Luật về thuế s 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính ph quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điu của các Nghị định về thuế:

Trường hợp Công ty theo trình bày có ký hp đng với cá nhân người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, là cá nhân không kinh doanh đ cung cấp dịch vụ dịch thuật cho Công ty, với thù lao là 3USD/phút thì trước khi chi trả tiền thù lao cho cá nhân, Công ty phải có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế TNCN theo thuế suất 20% để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- Phòng KT2;
- Lưu: VT, TTHT.
2625-21276601 (22/10/2016) nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11508/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11508/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2016
Ngày hiệu lực24/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11508/CT-TTHT thuế Thu nhập cá nhân Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11508/CT-TTHT thuế Thu nhập cá nhân Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11508/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành24/11/2016
        Ngày hiệu lực24/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 11508/CT-TTHT thuế Thu nhập cá nhân Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 11508/CT-TTHT thuế Thu nhập cá nhân Hồ Chí Minh 2016

            • 24/11/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/11/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực