Công văn 1154/BVTV-VP

Công văn 1154/BVTV-VP năm 2014 kết quả Hội nghị tham vấn về thủ tục kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1154/BVTV-VP 2014 kết quả Hội nghị thủ tục kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1154/BVTV-VP

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ THAM VẤN VỀ THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT XUẤT NHẬP KHẨU

Nhằm rà soát đơn giản hóa thủ tục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình làm thủ tục KDTV và xin ý kiến góp ý cho dự thảo quy trình KDTV, ngày 27/6/2014, Cục Bảo vệ thực vật tổ chức Hội nghị tham vấn về thủ tục kiểm dịch thực vật (KDTV) xuất nhập khẩu. Kết thúc Hội nghị, Phó cục trưởng Hoàng Trung đã ghi nhận các ý kiến phát biểu, kiến nghị của các đại biểu và kết luận như sau:

1. Các đơn vị kiểm dịch thực vật nghiêm túc, chủ động thực hiện cải cách hành chính theo chỉ đạo của Cục nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến làm thủ tục KDTV.

2. Đối với hàng xuất khẩu, các đơn vị KDTV sẽ thực hiện ghi chú thêm các thông tin về L/C vào Giấy chứng nhận KDTV nếu tổ chức, cá nhân làm thủ tục KDTV có yêu cầu. Với các trường hợp đổi Giấy chứng nhận KDTV do có thay đổi về tên người nhận, nơi đến hoặc thay đổi về khối lượng lô hàng không quá 10% so với đăng ký KDTV, Cục yêu cầu các đơn vị KDTV phải xem xét thực hiện ngay khi có đề nghị.

3. Về đơn giản hóa thủ tục KDTV xuất nhập khẩu: Trên tinh thần cải cách hành chính và đơn giản hóa thủ tục, trong các dự thảo Thông tư trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục sẽ cân nhắc, xem xét loại ra khỏi bộ hồ sơ thủ tục KDTV các giấy tờ không cần thiết (hợp đồng mua bán, L/C...), loại bỏ ra khỏi Danh mục vật thể thuộc diện KDTV những vật thể không có nguy cơ mang theo đối tượng KDTV và rút ngắn hơn nữa thời gian làm thủ tục KDTV.

4. Nghiêm cấm công chức KDTV lợi dụng quy trình kỹ thuật KDTV để nhũng nhiễu, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân làm thủ tục KDTV.

Các đơn vị KDTV làm rõ và xử lý nghiêm các cán bộ có hành vi gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục KDTV xuất, nhập khẩu, đồng thời thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của các công chức KDTV. Đặc biệt, các trường hợp do doanh nghiệp phản ánh trong Hội nghị, yêu cầu các đơn vị xử lý và báo cáo về Cục trước 20/7/2014.

5. Về nhập khẩu thuốc lá không có Giấy chứng nhận KDTV của nước xuất khẩu cấp và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với mặt hàng malt nhập khẩu: Cục sẽ kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đề nghị sửa đổi Nghị định 114/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT để phù hợp với tình hình thực tế.

6. Các đề xuất, kiến nghị khác, Cục đã xem xét, xử lý theo thẩm quyền và chỉ đạo các đơn vị thực hiện.

Vậy, Cục Bảo vệ thực vật thông báo để các đơn vị KDTV, các tổ chức cá nhân biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Phòng KH (đăng website);
- Phòng Ttra-PC;
- Các Chi cục KDTV;
- Lưu VT, KDTV.

TL. CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đinh Hà Biên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1154/BVTV-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1154/BVTV-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2014
Ngày hiệu lực14/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1154/BVTV-VP

Lược đồ Công văn 1154/BVTV-VP 2014 kết quả Hội nghị thủ tục kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1154/BVTV-VP 2014 kết quả Hội nghị thủ tục kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1154/BVTV-VP
        Cơ quan ban hànhCục Bảo vệ thực vật
        Người kýĐinh Hà Biên
        Ngày ban hành14/07/2014
        Ngày hiệu lực14/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1154/BVTV-VP 2014 kết quả Hội nghị thủ tục kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1154/BVTV-VP 2014 kết quả Hội nghị thủ tục kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu

           • 14/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực