Công văn 11546/BTC-QLCS

Công văn 11546/BTC-QLCS năm 2013 hướng dẫn hạch toán hao mòn tài sản cố định và thống nhất số liệu trong Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11546/BTC-QLCS năm 2013 hạch toán hao mòn tài sản cố định


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11546/BTC-QLCS
V/v hướng dẫn hạch toán hao mòn TSCĐ và thống nhất số liệu trong Phần mềm Quản lý đăng ký TSNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan khác ở trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Theo phản ánh của một số Bộ, ngành, địa phương, khi thực hiện in "Phiếu xác nhận thông tin trong CSDL quốc gia về TSNN" từ Phần mềm Quản lý đăng ký TSNN để rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về tài sản nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, số liệu về "Giá trị còn lại" của tài sản là nhà, xe ô tô, tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản tại thời điểm 31/12 các năm từ 2009-2012 có chênh lệch với số liệu giá trị còn lại theo sổ kế toán của các đơn vị. Để đảm bảo đồng bộ, thống nhất số liệu trong Phần mềm Quản lý đăng ký TSNN với sổ sách kế toán của đơn vị, Bộ Tài chính đề nghị:

1. Từ năm 2013 trở đi, đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện việc tính hao mòn TSCĐ theo đúng Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC; trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Tất cả các TSCĐ tăng trong năm (do mua sắm, được tiếp nhận, đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng… từ tháng 01 đến tháng 12) đến ngày 31/12 của năm đó đều phải tính và hạch toán hao mòn TSCĐ theo chế độ quy định;

- Không tính và không hạch toán hao mòn TSCĐ đối với tất cả các tài sản cố định giảm trong năm (do điều chuyển, thanh lý, nhượng bán,…);

- Tính và hạch toán hao mòn TSCĐ trong trường hợp chia tách, sát nhập, giải thể cơ quan, đơn vị hoặc tổng kiểm kê đánh giá lại TSCĐ thực hiện theo chủ trương của Nhà nước và theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Đối với các TSCĐ là nhà, ô tô và tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/ đơn vị tài sản đã đăng ký vào Phần mềm Quản lý đăng ký TSNN nhưng số liệu về hao mòn lũy kế, giá trị còn lại của tài sản trên sổ kế toán của đơn vị và Phần mềm quản lý đăng ký TSNN có sự chênh lệch thì xử lý như sau:

2.1. Các trường hợp chênh lệch phát sinh sai do nhập các chỉ tiêu về tài sản vào Phần mềm Quản lý đăng ký TSNN không đúng với tờ khai, đề nghị đơn vị rà soát, chỉnh lý số liệu trong Phần mềm Quản lý đăng ký TSNN cho chính xác với Tờ khai đăng ký.

2.2. Đối với các tài sản đã nhập đúng các chỉ tiêu về tài sản vào Phần mềm nhưng có giá trị chênh lệch giữa sổ kế toán tại đơn vị và dữ liệu trong CSDL do đơn vị tính hao mòn chưa phù hợp với Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC thì giữ nguyên giá trị trên sổ kế toán của đơn vị đến thời điểm 31/12/2012 và điều chỉnh giá trị chênh lệch vào năm 2013 (nếu có). Các bước điều chỉnh cụ thể như sau:

a) Đối với tài sản nhập số dư đầu kỳ 31/12/2008

- Cơ quan tài chính của Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát lại dữ liệu đã nhập tại thời điểm đầu kỳ (31/12/2008) theo Báo cáo kê khai của đơn vị để chuẩn hóa số liệu.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện: (i) điều chỉnh chênh lệch tăng/giảm "giá trị còn lại" và "giá trị hao mòn lũy kế" trên sổ kế toán theo "giá trị còn lại" và "giá trị hao mòn lũy kế" trên Phần mềm Quản lý đăng ký TSNN để đảm bảo số liệu "giá trị còn lại" và "giá trị hao mòn lũy kế" đến ngày 31/12/2013 trên sổ kế toán hoặc phần mềm kế toán của đơn vị khớp đúng với số liệu trên Phần mềm Quản lý đăng ký TSNN; (ii) xác định thời gian sử dụng còn lại của tài sản từ năm 2013 trở đi làm cơ sở xác định số năm tính hao mòn tiếp theo; (iii) trên cơ sở đó thực hiện tính giá trị hao mòn theo công thức: giá trị hao mòn = giá trị còn lại/thời gian sử dụng còn lại của tài sản.

b) Đối với tài sản nhập tăng mới từ 01/01/2009: Điều chỉnh chênh lệnh giảm giá trị còn lại và giảm 01 năm tính hao mòn vào năm 2013 nếu đơn vị áp dụng nguyên tắc tài sản đưa vào sử dụng năm nay, năm sau mới tính hao mòn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan phản ánh về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản, số điện thoại: 04.22202828, máy lẻ 8176, 8177) để cùng phối hợp, xử lý.

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán;
- Cục Tin học & TKTC;
- Lưu: VT, QLCS (210b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11546/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11546/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2013
Ngày hiệu lực29/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11546/BTC-QLCS năm 2013 hạch toán hao mòn tài sản cố định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11546/BTC-QLCS năm 2013 hạch toán hao mòn tài sản cố định
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11546/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Hữu Chí
        Ngày ban hành29/08/2013
        Ngày hiệu lực29/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 11546/BTC-QLCS năm 2013 hạch toán hao mòn tài sản cố định

           Lịch sử hiệu lực Công văn 11546/BTC-QLCS năm 2013 hạch toán hao mòn tài sản cố định

           • 29/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực