Công văn 1155/VPCP-KTTH

Công văn số 1155/VPCP-KTTH về việc thực hiện các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 và dự kiến kế hoạch năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1155/VPCP-KTTH thực hiện các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 và dự kiến kế hoạch 2008


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1155/VPCP-KTTH
V/v thực hiện các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 và dự kiến kế hoạch năm 2008

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công Thương;
- Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 812/TTr-BKH ngày 1 tháng 2 năm 2008 và văn bản số 1088/TTr-BKH ngày 21 tháng 2 năm 2008) về việc tình hình phân bổ, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thời gian qua và dự kiến kế hoạch năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kế hoạch phân bổ trái phiếu Chính phủ năm 2008 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình huy động, phân bổ, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trong thời gian qua và dự kiến kế hoạch phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008.

2. Căn cứ phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo kế hoạch tổng số vốn và danh mục dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ cho các Bộ, ngành và địa phương (không ghi kế hoạch vốn cụ thể cho từng dự án). Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ cho từng dự án trong danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Trên cơ sở tổng mức đầu tư được giao trong năm 2008, cho phép Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí và điều chuyển vốn trái phiếu Chính phủ giữa các dự án thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp dự án vượt dự toán được duyệt, phải bổ sung vốn để hoàn thành dứt điểm thì các Bộ và địa phương thực hiện điều chỉnh dự toán theo thẩm quyền và theo chế độ hiện hành; đồng thời, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét điều chuyển vốn trái phiếu Chính phủ giữa các mục tiêu để bảo đảm thực hiện kế hoạch vốn năm 2008.

4. Trong trường hợp dự án đẩy nhanh được tiến độ thi công vượt kế hoạch, cho phép giải ngân khối lượng hoàn thành vượt mức vốn kế hoạch, nhưng không vượt tổng mức vốn đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng Bộ, ngành và địa phương theo từng lĩnh vực.

5. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ bổ sung danh mục các dự án theo Quyết định số 171 nêu trên trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời, tính toán nhu cầu và khả năng phát hành thêm trái phiếu Chính phủ để bảo đảm vốn cho các dự án trong danh mục hiện hành và danh mục bổ sung.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: NN&PTNT, XD, KH&CN, Công Thương, GTVT, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: CN, TH, Ban XDPL, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (4), Huệ. 22

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính Công văn 1155/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1155/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2008
Ngày hiệu lực25/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1155/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 1155/VPCP-KTTH thực hiện các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 và dự kiến kế hoạch 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1155/VPCP-KTTH thực hiện các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 và dự kiến kế hoạch 2008
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1155/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành25/02/2008
        Ngày hiệu lực25/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1155/VPCP-KTTH thực hiện các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 và dự kiến kế hoạch 2008

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1155/VPCP-KTTH thực hiện các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 và dự kiến kế hoạch 2008

             • 25/02/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/02/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực