Công văn 1156/TCT-KK

Công văn số 1156/TCT-KK về việc hướng dẫn hạch toán hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1156/TCT-KK hướng dẫn hạch toán hoàn thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1156/TCT-KK
V/v: hướng dẫn hạch toán hoàn thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên

Về đề nghị hướng dẫn hạch toán hoàn trả các loại thuế khác (trừ thuế GTGT) trong thời gian chỉnh lý quyết toán, thuộc niên độ ngân sách năm trước của Cục Thuế tỉnh Phú Yên tại công văn số 313/CT-KK&KTT ngày 7/3/2008, sau khi trao đổi với Ban Kế toán – Kho bạc nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về hạch toán kế toán hoàn trả các khoản thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đã được Tổng cục Thuế hướng dẫn chi tiết tại công văn số 648/TCT-KK ngày 28/2/2008.

2. Việc hoàn trả các khoản thuế khác (trừ thuế GTGT) trong thời gian chỉnh lý quyết toán (chưa quyết toán ngân sách) được hạch toán thoái thu ngân sách nhà nước bằng cách ghi nợ tài khoản 742 “điều tiết thu NSNN năm trước”.

Căn cứ chứng từ thoái trả, Kho bạc nhà nước sẽ hạch toán giảm tài khoản thu ngân sách năm trước của các cấp ngân sách tương ứng (ví dụ nợ tài khoản 712.01 giảm thu NSNN năm trước cấp tỉnh). Vì vậy, trường hợp Kho bạc nhà nước hạch toán giảm thu ngân sách cấp tỉnh năm trước bằng cách ghi nợ tài khoản 712.01 cũng chính là hạch toán giảm thu ngân sách nhà nước (ghi nợ tài khoản 742) theo quy định tại công văn số 2911/KBNN-KT ngày 5/9/2007 của Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn tạm thời kế toán hoàn thuế nội địa, thuế xuất nhập khẩu. Đề nghị cục Thuế tỉnh Phú Yên hạch toán đối với trường hợp này theo hướng dẫn tại công văn số 648/TCT-KK ngày 28/2/2008 của Tổng cục Thuế.

3. Ứng dụng quản lý thuế của ngành thuế hiện nay thực hiện hạch toán ghi âm vào chứng từ năm trước, đồng thời tổng hợp giảm thu trên báo cáo Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm (BC3B – CT và BC3B – TH) là đúng theo qui định về hạch toán thoái thu NSNN. Về mẫu báo cáo BC3B – CT và BC3B – TH theo hướng dẫn tại điểm 2.3, mục 2 của công văn số 648/TCT-KK.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Yên biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1156/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1156/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2008
Ngày hiệu lực20/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1156/TCT-KK hướng dẫn hạch toán hoàn thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1156/TCT-KK hướng dẫn hạch toán hoàn thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1156/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành20/03/2008
        Ngày hiệu lực20/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1156/TCT-KK hướng dẫn hạch toán hoàn thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1156/TCT-KK hướng dẫn hạch toán hoàn thuế

            • 20/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực