Công văn 11569/VPCP-NN

Công văn 11569/VPCP-NN năm 2017 về giao nhiệm vụ Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy định về chấp thuận chủ trương đầu tư sân golf do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11569/VPCP-NN 2017 giao Bộ Kế hoạch Đầu tư xây dựng quy định chấp thuận đầu tư sân golf


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11569/VPCP-NN
V/v giao nhiệm vụ Bộ KHĐT xây dựng quy định về chấp thuận chủ trương đầu tư sân golf

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đ xem xét bổ sung quy hoạch và chấp thuận chủ trương đầu tư sân golf trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ giao:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng tiêu chí hình thành sân golf trong tháng 11 năm 2017; nghiên cứu phân cấp, chịu trách nhiệm, quy định chủ trương đầu tư sân golf trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, trình Quốc hội.

2. Trong quá trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung về quy định nêu tại điểm 1 nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư định kỳ 6 tháng 01 lần tổng hợp nhu cầu của các địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ việc bổ sung quy hoạch và chấp thuận chủ trương đầu tư sân golf, không trình đơn lẻ như hiện nay.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: TP, TNMT,
TC, NN&PTNT, CA, QP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, KGVX, CN,
PL;
- Lưu: VT, NN(2) Th.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11569/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11569/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2017
Ngày hiệu lực31/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11569/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 11569/VPCP-NN 2017 giao Bộ Kế hoạch Đầu tư xây dựng quy định chấp thuận đầu tư sân golf


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11569/VPCP-NN 2017 giao Bộ Kế hoạch Đầu tư xây dựng quy định chấp thuận đầu tư sân golf
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11569/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành31/10/2017
        Ngày hiệu lực31/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 11569/VPCP-NN 2017 giao Bộ Kế hoạch Đầu tư xây dựng quy định chấp thuận đầu tư sân golf

             Lịch sử hiệu lực Công văn 11569/VPCP-NN 2017 giao Bộ Kế hoạch Đầu tư xây dựng quy định chấp thuận đầu tư sân golf

             • 31/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực