Công văn 116/XNK-XXHH

Công văn 116/XNK-XXHH năm 2019 quy định về C/O mẫu AANZ tại Thông tư 31/2015/TT-BCT do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 116/XNK-XXHH 2019 quy định C/O mẫu AANZ tại Thông tư 31/2015/TT-BCT


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/XNK-XXHH
V/v quy định C/O mẫu AANZ tại Thông tư số 31/2015/TT-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty CP Dây và Cáp Điện Thượng Đình
(Đ/c: ngõ 320 đường Khương Đình, cụm 3 phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội)

Ngày 24 tháng 12 năm 2018, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương nhận được công văn số 170/CADI-SUN ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Công ty CP Dây và Cáp Điện Thượng Đình về đề nghị giải đáp thắc mắc liên quan đến quy định hóa đơn bên thứ ba và C/O mẫu AANZ tại Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân (sau đây gọi là Thông tư số 31/2015/TT-BCT). Về vấn đề này, tiếp theo công văn số 1331/XNK-XXHH ngày 19 tháng 11 năm 2018, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Quy tắc 7 thuộc Điều 3 của Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Chương 3 Quy tắc xuất xứ của Hiệp định quy định: “Định dạng C/O do các nước thành viên thống nhất quyết định và phải thể hiện thông tin được liệt kê tại Phụ lục 3 - Danh mục thông tin yêu cầu”. Việc tư vấn, rà soát, sửa đổi Hiệp định cũng được nêu rõ tại Quy tắc 19 thuộc Điều 2 của Nghị định thư thứ nhất nêu trên: “Ủy ban Thực thi Hiệp định (FJC), dựa trên đề xuất của Ủy ban Hàng hóa (CTG) và Tiểu ban Quy tắc xuất xứ (SC-ROO) có thể thông qua Danh mục thông tin yêu cầu, bao gồm cả đơn đề nghị cấp C/O và C/O”.

Báo cáo phiên họp lần thứ 7 của FJC từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 03 tháng 7 năm 2015 tại In-đô-nê-xi-a ghi nhận cuộc họp đã thông qua “C/O mẫu AANZ sửa đổi và tờ khai bổ sung C/O đã được CTG phiên họp lần thứ 11 và SC-ROO phiên họp lần thứ 10 đề xuất thông qua”. Do vậy, mặc dù C/O mẫu AANZ sửa đổi không phải là một Phụ lục thuộc AANZFTA nhưng đã được các Bên quy định và được cấp có thẩm quyền FJC thông qua nhằm đảm bảo thực thi cam kết FTA và thống nhất áp dụng giữa các nước thành viên. Trên cơ sở đó, việc Bộ Công Thương nội luật hóa mẫu C/O mẫu AANZ (cả mặt trước và mặt sau) tại Thông tư số 33/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 11 năm 2009 trước đây kể từ khi AANZFTA được ký kết và có hiệu lực và mẫu C/O mẫu AANZ sửa đổi tại Thông tư số 31/2015/TT-BCT để thực thi Nghị định thư thứ nhất là có căn cứ pháp lý và hoàn toàn phù hợp với cam kết quốc tế.

Đối với hướng dẫn mặt sau C/O mẫu AANZ và Quy tắc 22 nêu trên dẫn đến vướng mắc về hóa đơn bên thứ ba trong thực thi xuất xứ, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương sẽ đề xuất với các nước thành viên ASEAN, Úc và Niu Di-lân về việc sửa đổi mặt sau C/O cho phù hợp trong các phiên họp SC-ROO, CTG và FJC sắp tới để làm căn cứ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 31/2015/TT-BCT sau này.

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương thông báo để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (Cục GSQL);
- Bộ trưởng Trần Tuấn Anh (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Quốc Khánh (để b/c);
- Cục trưởng Phan Văn Chinh (để b/c);
- Lưu: VT, XXHH, trangtm.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 116/XNK-XXHH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu116/XNK-XXHH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2019
Ngày hiệu lực30/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 116/XNK-XXHH

Lược đồ Công văn 116/XNK-XXHH 2019 quy định C/O mẫu AANZ tại Thông tư 31/2015/TT-BCT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 116/XNK-XXHH 2019 quy định C/O mẫu AANZ tại Thông tư 31/2015/TT-BCT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu116/XNK-XXHH
        Cơ quan ban hànhCục Xuất nhập khẩu
        Người kýTrần Thanh Hải
        Ngày ban hành30/01/2019
        Ngày hiệu lực30/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 116/XNK-XXHH 2019 quy định C/O mẫu AANZ tại Thông tư 31/2015/TT-BCT

           Lịch sử hiệu lực Công văn 116/XNK-XXHH 2019 quy định C/O mẫu AANZ tại Thông tư 31/2015/TT-BCT

           • 30/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực