Công văn 1160/TCT-CS

Công văn số 1160/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trước khi đăng ký thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1160/TCT-CS thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trước khi đăng ký thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1160/TCT-CS
V/v thuế GTGT đầu vào phát sinh trước khi đăng ký thuế.

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận.

Trả lời công văn số 2005/CT-KTr ngày 31/10/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào trước khi đăng ký thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3 mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: ''Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ quy định trên đây là số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào; chúng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu; ...

Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp: hoá đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hoá đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hoá đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT; không ghi hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định đuợc người bán; hoá đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hoá đơn bị tẩy xoá, hoá đơn khống (không bán hàng hoá, dịch vụ); hoá đơn ghi giá trị cao hơn giá trị thực tế của hàng hoá, dịch vụ”.

Tại điều 3 Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định hướng dẫn: “Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí dịch chuyển địa điểm, lợi thế thương mại không phải là tài sản cố định vô hình dược phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong thời gian tối đa không quá 3 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động''.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần Đường Lâm đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế tại Hà Nội, sau khi dự án đầu tư xây dựng nhà máy tuyển tinh sa khoáng Ilmenit-Zircon của Công ty tại Bình Thuận được UBND tỉnh Bình Thuận cấp phép, Công ty đã tiến hành đầu tư xây dựng nhà xưởng và lắp đặt máy móc phục vụ cho khai thác, chế biến khoáng sản tại Bình Thuận. Để thuận lợi cho việc chỉ đạo thực hiện dự án, Công ty đã chuyển đổi trụ sở chính từ Hà Nội vào Phan Thiết (Bình Thuận). Tuy nhiên, sau khi có giấy phép kinh doanh (tháng 3/2006), Công ty đã chậm trễ trong việc đăng ký thuế với cơ quan thuế (tháng 5/2006 mới đăng ký thuế và được cấp lại mã số thuế cũ của doanh nghiệp), do đó, toàn bộ số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong các tháng 2, 3, 4/2006 đã kê khai vào tờ khai thuế tháng 5/2006 không được hoàn thuế GTGT mà tính vào chi phí đầu tư xây dựng cơ bản và chi phí thành lập doanh nghiệp của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Thuận biết và đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Thuận kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các hoá đơn ghi thuế GTGT đầu vào của Công ty và hướng dẫn Công ty thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1160/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1160/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2008
Ngày hiệu lực20/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1160/TCT-CS thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trước khi đăng ký thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 1160/TCT-CS thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trước khi đăng ký thuế
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu1160/TCT-CS
     Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
     Người kýPhạm Duy Khương
     Ngày ban hành20/03/2008
     Ngày hiệu lực20/03/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 1160/TCT-CS thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trước khi đăng ký thuế

          Lịch sử hiệu lực Công văn 1160/TCT-CS thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trước khi đăng ký thuế

          • 20/03/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 20/03/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực