Công văn 11607/VPCP-CN

Công văn 11607/VPCP-CN năm 2019 về giải quyết vướng mắc, bất cập khi sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11607/VPCP-CN 2019 bất cập khi sử dụng quỹ đất trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11607/VPCP-CN
V/v giải quyết vướng mắc, bất cập khi sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về báo cáo của Bộ Tài chính (văn bản số 14000/BTC-QLCS ngày 18 tháng 11 năm 2019) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8689/BKHĐT-QLĐT ngày 20 tháng 11 năm 2019) về việc giải quyết vướng mắc, bất cập khi sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

1. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện cơ chế thanh toán dự án BT tại dự thảo Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư (dự thảo Luật PPP) trong quá trình tiếp thu ý kiến Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 (Quốc hội Khóa XIV), hoàn thiện trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

2. Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đất đai... bảo đảm đồng bộ với dự thảo Luật PPP về cơ chế, phương thức thanh toán dự án BT và cơ chế đấu giá, sử dụng tài sản công là đất đai để thanh toán hợp đồng BT.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KH&
ĐT, TN&MT, TP, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, PL, NN, V
.I, TH;
- Lưu: VT, CN(2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11607/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11607/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2019
Ngày hiệu lực20/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11607/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 11607/VPCP-CN 2019 bất cập khi sử dụng quỹ đất trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11607/VPCP-CN 2019 bất cập khi sử dụng quỹ đất trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11607/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành20/12/2019
        Ngày hiệu lực20/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 11607/VPCP-CN 2019 bất cập khi sử dụng quỹ đất trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT

             Lịch sử hiệu lực Công văn 11607/VPCP-CN 2019 bất cập khi sử dụng quỹ đất trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT

             • 20/12/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/12/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực