Công văn 11608/VPCP-KTTH

Công văn 11608/VPCP-KTTH năm 2017 về xử lý nợ và giải thể Công ty Giầy Hiệp Hưng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11608/VPCP-KTTH 2017 xử lý nợ và giải thể Công ty Giầy Hiệp Hưng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11608/VPCP-KTTH
V/v xử lý nợ và giải thể Công ty Giầy Hiệp Hưng

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 4077/BCT-CNN ngày 10 tháng 5 năm 2017), ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 12437/BTC-TCDN ngày 18 tháng 9 năm 2017), Bộ Tư pháp (Công văn số 4767/BTP-PLDSKT ngày 12 tháng 10 năm 2017), Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội (Công văn số 4333/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 13 tháng 10 năm 2017) về việc kết quả xử lý nợ và giải thể Công ty Giầy Hiệp Hưng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Công Thương:

1. Tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 12437/BTC-TCDN ngày 18 tháng 9 năm 2017 nêu trên để xử lý nợ khi giải thể Công ty Giầy Hiệp Hưng theo đúng quy định.

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan thực hiện trình tự, thủ tục giải thể Công ty Giầy Hiệp Hưng theo đúng quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê M
nh Hà, Tr TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11608/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11608/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2017
Ngày hiệu lực31/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11608/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 11608/VPCP-KTTH 2017 xử lý nợ và giải thể Công ty Giầy Hiệp Hưng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11608/VPCP-KTTH 2017 xử lý nợ và giải thể Công ty Giầy Hiệp Hưng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11608/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành31/10/2017
        Ngày hiệu lực31/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 11608/VPCP-KTTH 2017 xử lý nợ và giải thể Công ty Giầy Hiệp Hưng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 11608/VPCP-KTTH 2017 xử lý nợ và giải thể Công ty Giầy Hiệp Hưng

              • 31/10/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/10/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực