Công văn 1161/TCT-TNCN

Công văn 1161/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cho thuê bất động sản có nhu cầu cấp hóa đơn lẻ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1161/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1161/TCT-TNCN
V/v: thuế TNCN đối với cá nhân cho thuê bất động sản có nhu cầu cấp hóa đơn lẻ.

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 78/CT-TNCN ngày 18/01/2011 của Cục thuế tỉnh Long An về việc vướng mắc trong việc cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân không kinh doanh có bất động sản cho thuê, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 3, Điều 12 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 18/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc cấp hóa đơn lẻ như sau:

“… Trường hợp tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh có bất động sản cho thuê thì cơ quan thuế quản lý địa bàn có bất động sản thực hiện cấp hóa đơn lẻ.

Tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ phải có đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Căn cứ đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ và các chứng từ mua bán kèm theo, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế. Riêng trường hợp được cấp hóa đơn giá trị gia tăng lẻ thì số thuế giá trị gia tăng phải nộp là số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng cấp lẻ.”

- Tại điểm 10, Điều 19 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 có hướng dẫn về khai thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có bất động sản cho thuê như sau:

“… Trường hợp cho thuê bất động sản lần đầu, hộ gia đình, cá nhân có bất động sản thực hiện khai thuế với cơ quan thuế quản lý địa bàn có bất động sản để được cấp hóa đơn lẻ và nộp thuế. Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ được thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Căn cứ đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ và các tài liệu kèm theo về việc cho thuê bất động sản, cơ quan thuế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân có bất động sản cho thuê xác định số thuế GTGT phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng. Hộ gia đình, cá nhân có bất động sản cho thuê thực hiện nộp thuế trước khi nhận hóa đơn lẻ…”

- Tại Khoản 5, Điều 6 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 có hướng dẫn:

“5. Bổ sung hướng dẫn khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh có yêu cầu cấp hóa đơn lẻ:

- Cá nhân kinh doanh (trừ trường hợp cho thuê nhà, tài sản) hoặc cá nhân bán tài sản có yêu cầu cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ thì phải tạm nộp thuế TNCN; mức thuế TNCN tạm nộp là 10% tính trên thu nhập chịu thuế từ hoạt động bán lô hàng hoặc tài sản.

Cá nhân kinh doanh yêu cầu cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ phải tạm nộp thuế TNCN đồng thời với việc nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi được cấp hóa đơn lẻ…”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp cá nhân không kinh doanh có bất động sản cho thuê lần đầu xin cấp hóa đơn lẻ thì cá nhân này phải nộp toàn bộ số thuế TNCN đối với thu nhập phát sinh từ hoạt động cho thuê bất động sản cùng với số thuế Giá trị gia tăng (GTGT) khi được cấp hóa đơn lẻ. Việc xác định thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cho thuê nhà được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1, Mục I, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính. Việc khai thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 19 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Trường hợp xác định hoạt động cho thuê nhà mang tính thường xuyên (hoạt động kinh doanh), cơ quan thuế cần có hướng dẫn hộ, cá nhân thực hiện các thủ tục đăng ký thuế và chuyển sang đối tượng được mua hóa đơn của cơ quan thuế. Đối với cá nhân có thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà, tài sản là hoạt động mang tính chất thường xuyên (hoạt động kinh doanh) thì thực hiện khai nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điều 19 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 và nộp thuế TNCN theo hướng dẫn tại điểm 1, Mục I, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế (TCT);
- Vụ Pháp chế (TCT (02b));
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1161/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1161/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2011
Ngày hiệu lực06/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1161/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1161/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1161/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành06/04/2011
        Ngày hiệu lực06/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1161/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1161/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân

           • 06/04/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/04/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực