Công văn 11610/TCHQ-TXNK

Công văn 11610/TCHQ-TXNK năm 2015 về thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 11610/TCHQ-TXNK thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu 2015 đã được thay thế bởi Công văn 11658/TCHQ-TXNK thông quan vỏ bọc đầu cáp đầu dây cáp dùng trên ô tô xe máy 2015 và được áp dụng kể từ ngày 10/12/2015.

Nội dung toàn văn Công văn 11610/TCHQ-TXNK thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11610/TCHQ-TXNK
V/v thông quan hàng hóa

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Tp.Hải Phòng;
-
Công ty TNHH Hi-Lex.
(Đ/c: Nomura-Hai Phong IZ,
km13 High Way No5, An Duong, Hải Phòng).

 

Trả lời công văn số tham chiếu 1/12/2015-HL/ID/2015 ngày 01/12/2015 của Công ty TNHH Hi-Lex đề nghị được thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong thời gian chờ xem xét, giải quyết việc phân loại mã số mặt hàng vỏ bọc đầu cáp, vỏ bọc đầu dây cáp dùng trên ô tô, xe máy, Công ty TNHH Hi-Lex được tạm thời chưa phải nộp số tiền thuế 4.478.582.455 đồng (theo Quyết định ấn định thuế số 290/QĐ-KTSTQ ngày 30/11/2015) và tạm thời được kê khai, tính thuế mặt hàng vỏ bọc đầu cáp, vỏ bọc đầu dây cáp dùng trên ô tô, xe máy theo khai báo, với điều kiện:

- Ngoài khoản nợ thuế ấn định (4.478.582.455 đồng), Công ty không có nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lô hàng khác.

- Số tiền nợ thuế nêu trên phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

- Các lô hàng phát sinh phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng, hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định.

- Công ty phải cam kết thực hiện quyết định cuối cùng về phân loại mã số mặt hàng nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp.Hải Phòng và Công ty TNHH Hi-Lex biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
-
Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11610/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11610/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2015
Ngày hiệu lực09/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11610/TCHQ-TXNK thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11610/TCHQ-TXNK thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11610/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành09/12/2015
        Ngày hiệu lực09/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 11610/TCHQ-TXNK thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 11610/TCHQ-TXNK thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu 2015