Công văn 11625/CT-TTHT

Công văn 11625/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11625/CT-TTHT 2019 thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11625/CT-TTHT
V/v: Thuế Thu nhập cá nhân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Ông (Bà) Nguyễn Hoàng Sơn
Địa chỉ: 185K Mai Xuân Thưởng, P.5, Q.6, TP.HCM

Trả lời văn thư ngày 16/07/2019 của (Bà) về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

- Tại Khoản 2 Điu 2 quy định thu nhập từ tiền lương, tiền công:

“Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội”

- Tại Khoản 1 Điều 25 quy định khấu trừ thuế:

“1) Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

b) Thu nhập từ tiền lương, tin công:

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phn.

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác:

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

…”

Căn cứ quy định nêu trên:

Trường hợp Ông (Bà) theo trình bày có nhận được khoản tiền hỗ trợ tài chính (không theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội) do chấm dứt hợp đồng lao động với Ngân hàng Cititbank từ tháng 02/2018 thì khi chi trả khoản tiền này Ngân hàng thực hiện khấu trừ thuế TNCN như sau:

+ Nếu thời điểm chi trả trước thời điểm chấm dt hợp đồng lao động với người lao động thì Ngân hàng cộng các khoản chi trên vào thu nhập chu thuế TNCN để tính thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phn.

+ Nếu thời điểm chi trả sau thời điểm chấm dứt hp đồng lao đng và người lao động đã nghỉ việc, khoản chi tiền từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì Ngân hàng khấu trừ thuế TNCN theo mức 10%; cá nhân có trách nhim quyết toán thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần trên toàn bộ thu nhp từ tiền lương, tiền công nhận được trong năm bao gồm khoản hỗ trợ tài chính nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo để Ông (Bà) biết và thực hiện theo đúng quy đnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.QLHKDCTTK;
- P NVDTPC;
- Lưu (TTHT, VT).
1457-27872/2019 ntn

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11625/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11625/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2019
Ngày hiệu lực14/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11625/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 11625/CT-TTHT 2019 thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11625/CT-TTHT 2019 thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11625/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Nam Bình
        Ngày ban hành14/10/2019
        Ngày hiệu lực14/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 11625/CT-TTHT 2019 thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 11625/CT-TTHT 2019 thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế Hồ Chí Minh

           • 14/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực