Công văn 1163/TCHQ-TXNK

Công văn 1163/TCHQ-TXNK năm 2016 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số thiết bị tái tạo âm thanh và hình ảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1163/TCHQ-TXNK trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số thiết bị tái tạo âm thanh hình ảnh 2016


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1163/TCHQ-TXNK
V/v xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH APM Springs (Việt Nam).
(25 đại lộ Tự do, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương)

Ngày 04/02/2016, Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số số 01/DDNXDHS ngày 21/1/2016 của Công ty TNHH APM Springs (Việt Nam) đề nghị áp mã HS cho 3 mặt hàng có tên thương mại “thiết bị tái tạo âm thanh và hình ảnh”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Mu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng thì phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa.

Đối chiếu với hồ sơ đề nghị xác định trước mã số nêu trên thì hồ sơ của Công ty không đáp ứng Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC do các nội dung trên đơn đề nghị xác định trước mã số và tài liệu kèm theo không đủ thông tin để thực hiện xác định mã số, cụ thể:

- Chưa điền đủ các tiêu chí trên đơn đề nghị xác định trước mã số như mục 10, 11, 13, 15, mục 17 đến mục 25.

- 3 mặt hàng được liệt kê trong cùng một đơn đề nghị xác định trước mã số.

- Hồ sơ không kèm mẫu hàng hóa, tuy nhiên chỉ có hình ảnh của mặt hàng, không có tài liệu kỹ thuật mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dng, phương thức vận hành của mặt hàng.

Do đó, Tổng cục Hải quan trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số nêu trên theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH APM Springs (Việt Nam) biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1163/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1163/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2016
Ngày hiệu lực17/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1163/TCHQ-TXNK trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số thiết bị tái tạo âm thanh hình ảnh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1163/TCHQ-TXNK trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số thiết bị tái tạo âm thanh hình ảnh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1163/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrịnh Mạc Linh
        Ngày ban hành17/02/2016
        Ngày hiệu lực17/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1163/TCHQ-TXNK trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số thiết bị tái tạo âm thanh hình ảnh 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1163/TCHQ-TXNK trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số thiết bị tái tạo âm thanh hình ảnh 2016

            • 17/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực