Công văn 11630/VPCP-NN

Công văn 11630/VPCP-NN năm 2017 về báo cáo kết quả thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thực trạng đời sống, sản xuất của người dân tái định cư dự án thủy điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11630/VPCP-NN 2017 báo cáo bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11630/VPCP-NN
V/v Báo cáo kết quả thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thực trạng đời sống, sản xuất của người dân tái định cư các dự án thủy điện.

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Xây dựng;
- Tập Đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 245/BC-BNN-KTHT ngày 14 tháng 8 năm 2017), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6752/BKHĐT-KTNN ngày 18 tháng 8 năm 2017), Tài chính (văn bản số 815/BTC-ĐT ngày 26 tháng 7 năm 2017), Công Thương (văn bản số 635/BCT-TCNL ngày 26 tháng 7 năm 2017) và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La (văn bản số 2481/UBND-TH ngày 10 tháng 8 năm 2017), Điện Biên (văn bản số 114/UBND-TH ngày 21 tháng 7 năm 2017), Lai Châu (văn bản số 75/UBND-NN ngày 18 tháng 7 năm 2017) về kết quả thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thực trạng đời sống, sản xuất của người dân tái định cư các dự án thủy điện (Báo cáo), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Cơ bản đồng ý với Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến của các Bộ, cơ quan, địa phương (nêu trên). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất, bổ sung các chính sách, biện pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống của người dân cụ thể trước mắt và lâu dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 904/VPCP-TKBT ngày 11 tháng 4 năm 2017 và số 2723/VPCP-TKTB ngày 09 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, trong đó có vấn đề liên quan đến thẩm quyền phê duyệt dự án tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng ủy quyền cho các tỉnh phê duyệt Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy điện có tổng mức vốn đầu tư thuộc dự án nhóm B, C để phù hợp với Luật đầu tư công và các quy định có liên quan.

2. Các Bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 và Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương thực hiện các biện pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống của người dân; chủ động lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án trên địa bàn với dự án di dân, tái định cư và dự án ổn định đời sống sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy điện; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhà nước, giám sát việc thực hiện các dự án trên địa bàn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan: KH&CN, GTVT, UBDT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TKBT, KTTH, NC, CN, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3) Thịnh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11630/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11630/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11630/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 11630/VPCP-NN 2017 báo cáo bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11630/VPCP-NN 2017 báo cáo bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11630/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành01/11/2017
        Ngày hiệu lực01/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 11630/VPCP-NN 2017 báo cáo bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện

           Lịch sử hiệu lực Công văn 11630/VPCP-NN 2017 báo cáo bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện

           • 01/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực