Công văn 1164/TTg-QHQT

Công văn 1164/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1164/TTG-QHQT phê duyệt danh mục Hỗ trợ kỹ thuật


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1164/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục HTKT do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3460/BKHĐT-KTĐN ngày 01 tháng 6 năm 2011 về danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 6995/BTC-QLN ngày 30 tháng 5 năm 2011, giải trình bổ sung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4356/BKHĐT-KTĐN ngày 5 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chinh phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án HTKT Hỗ trợ chuẩn bị và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dựa trên kết quả giai đoạn 2011 - 2015 trị giá 1.625.000 USD (trong đó ADB viện trợ không hoàn lại 1,3 triệu USD) với nội dung chính nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện dự án và chịu trách nhiệm phê duyệt dự án HTKT nói trên theo đúng quy định tại Nghị định 131/2006/NĐ-CP.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với ADB để ký văn bản tiếp nhận cho dự án HTKT nêu trên sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP; các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, 
các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). V25

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1164/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1164/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2011
Ngày hiệu lực18/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1164/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1164/TTG-QHQT phê duyệt danh mục Hỗ trợ kỹ thuật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1164/TTG-QHQT phê duyệt danh mục Hỗ trợ kỹ thuật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1164/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành18/07/2011
        Ngày hiệu lực18/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1164/TTG-QHQT phê duyệt danh mục Hỗ trợ kỹ thuật

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1164/TTG-QHQT phê duyệt danh mục Hỗ trợ kỹ thuật

             • 18/07/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/07/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực