Công văn 1166/VPCP-NN

Công văn 1166/VPCP-NN năm 2021 thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1166/VPCP-NN 2021 thực hiện kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1166/VPCP-NN
V/v thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 7502/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 31 tháng 12 năm 2020 và ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 795/BTC-NSNN ngày 22 tháng 01 năm 2021 về thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (hồ sơ xin gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Về việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương cho các địa phương có khó khăn, không tự cân đối được kinh phí để thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính nêu tại văn bản trên, hướng dẫn các địa phương thực hiện.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ tình hình thực tế, chủ động đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án "Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019", công bố số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 trước Quý II năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgCP Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TC, KHĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: KTTH, CN, N
C;
TGĐ C
ng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (2).Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1166/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1166/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2021
Ngày hiệu lực23/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(27/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1166/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 1166/VPCP-NN 2021 thực hiện kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1166/VPCP-NN 2021 thực hiện kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1166/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành23/02/2021
        Ngày hiệu lực23/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (27/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1166/VPCP-NN 2021 thực hiện kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1166/VPCP-NN 2021 thực hiện kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

              • 23/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/02/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực