Công văn 11660/TCHQ-GSQL

Công văn 11660/TCHQ-GSQL năm 2015 về phối hợp thực hiện hoạt động kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11660/TCHQ-GSQL phối hợp kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11660/TCHQ-GSQL
V/v phối hợp thực hiện hoạt động KTCN tại cửa khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- B
Y tế;
- B
Công Thương;
- Bộ Giao thông vận tải;
- B Khoa học và Công nghệ.

 

Thực hiện Điều 2 Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đi với hàng hóa xuất nhập khẩu giao Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Công Thương, Khoa học và Công nghệ theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, nguồn nhân lực thực hiện hoạt động kiểm tra chuyên ngành các mặt hàng có nguy cơ cao ảnh hưởng tới sức khỏe con người, môi trường, an ninh, xã hội..v..v.. tại các cửa khẩu có lưu lượng hàng hóa lớn thuộc khu vực thành phố: Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nng và các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai.

Thực hiện công văn số 7910/VPCP-KTTH ngày 02/10/2015 của Văn phòng Chính phủ về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), từ ngày 01/12/2015, Cục Hải quan TP Hải Phòng đã phối hợp với 04 đơn vị KTCN trên địa bàn ký Quy chế phối hợp và bố trí lực lượng làm việc, giải quyết các thủ tục liên quan đến KTCN ngay tại cửa khẩu tạo Điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuộc đối tượng KTCN trên địa bàn.

Nhằm triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2026/QĐ-TTg và công văn số 7910/VPCP-KTTH dẫn trên, Tổng cục Hải quan kính đề nghị các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc có liên quan đến KTCN bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết (nếu có) phối hợp với cơ quan Hải quan tại các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Đà Nng và các tỉnh: Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh cùng làm việc tại khu vực cửa khẩu nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc diện KTCN của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/cáo);
- LĐTC (để chỉ đạo);
- Cục HQ các tỉnh, TP: Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Đà N
ng, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh (để biết);
- Lưu: V
T, GSQL (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11660/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11660/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2015
Ngày hiệu lực10/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11660/TCHQ-GSQL phối hợp kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11660/TCHQ-GSQL phối hợp kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11660/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành10/12/2015
        Ngày hiệu lực10/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 11660/TCHQ-GSQL phối hợp kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 11660/TCHQ-GSQL phối hợp kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu 2015

           • 10/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực