Công văn 11665/VPCP-KGVX

Công văn 11665/VPCP-KGVX năm 2017 về ban hành văn bản thay thế Quyết định 52/2013/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11665/VPCP-KGVX 2017 ban hành văn bản thay thế Quyết định 52/2013/QĐ-TTg


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11665/VPCP-KGVX
V/v ban hành văn bản thay thế Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (văn bản số 727/BC-BGDĐT ngày 09 tháng 10 năm 2017) sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, tổng kết việc thực hiện Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg; lấy ý kiến và thống nhất với các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và Tài chính về phạm vi, đối tượng và nguồn kinh phí tăng thêm nếu ban hành chính sách, trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó TTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), lb.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11665/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11665/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11665/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 11665/VPCP-KGVX 2017 ban hành văn bản thay thế Quyết định 52/2013/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11665/VPCP-KGVX 2017 ban hành văn bản thay thế Quyết định 52/2013/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11665/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành01/11/2017
        Ngày hiệu lực01/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 11665/VPCP-KGVX 2017 ban hành văn bản thay thế Quyết định 52/2013/QĐ-TTg

             Lịch sử hiệu lực Công văn 11665/VPCP-KGVX 2017 ban hành văn bản thay thế Quyết định 52/2013/QĐ-TTg

             • 01/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực