Công văn 1167/UBDT-CSDT

Công văn 1167/UBDT-CSDT năm 2019 về hướng dẫn việc thực hiện áp dụng chế độ chính sách đối với thôn, bản đặc biệt khó khăn sau khi chia tách, sáp nhập, đổi tên do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1167/UBDT-CSDT 2019 áp dụng chế độ chính sách đối với thôn bản đặc biệt khó khăn


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1167/UBDT-CSDT
V/v hưng dẫn việc thực hiện áp dụng các chế độ chính sách đối với các thôn, bản ĐBKK sau khi chia tách, sáp nhập, đổi tên

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

Phúc đáp Công văn số 448/BDT-KHTH ngày 16/9/2019 của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu về việc đề nghị hưng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với các thôn, bản, khu phố ĐBKK sau khi chia tách, sáp nhập, đổi tên trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị phê duyệt bổ sung thôn ĐBKK: Ủy ban Dân tộc đã nhận được Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 10/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và đang tổng hp, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

2. Về thực hiện chế độ chính sách đối với các thôn, bản đặc biệt khó khăn sau khi chia tách, sáp nhập, đổi tên: Trong thời gian hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, đề nghị Tỉnh tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng đã được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi Quyết định phê duyệt sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành.

Ủy ban Dân tộc, đề nghị Ban Dân tộc nghiên cu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- C
ng TTĐT của UBDT;
-
Lưu: VT, CSDT (3bản).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
Bùi Văn Lịch

 

Thuộc tính Công văn 1167/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1167/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2019
Ngày hiệu lực15/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(09/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1167/UBDT-CSDT

Lược đồ Công văn 1167/UBDT-CSDT 2019 áp dụng chế độ chính sách đối với thôn bản đặc biệt khó khăn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1167/UBDT-CSDT 2019 áp dụng chế độ chính sách đối với thôn bản đặc biệt khó khăn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1167/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýBùi Văn Lịch
        Ngày ban hành15/10/2019
        Ngày hiệu lực15/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (09/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1167/UBDT-CSDT 2019 áp dụng chế độ chính sách đối với thôn bản đặc biệt khó khăn

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1167/UBDT-CSDT 2019 áp dụng chế độ chính sách đối với thôn bản đặc biệt khó khăn

             • 15/10/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/10/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực