Công văn 11674/BTC-TCHQ

Công văn 11674/BTC-TCHQ năm 2014 về thủ tục khai báo hải quan do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11674/BTC-TCHQ 2014 thủ tục khai báo hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11674/BTC-TCHQ
V/v thủ tục khai báo hải quan

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Giải pháp công nghệ truyền thông VTC (VTC Comtech)
(Địa chỉ: Số 352 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn số 163/CV-VTC ngày 09/8/2014 của Công ty VTC Comtech về vướng mắc trong thủ tục khai báo hải quan để nhập khẩu thiết bị cung cấp cho dự án nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), theo báo cáo kết quả buổi làm việc trực tiếp giữa Công ty với đại diện Tổng cục Hải quan ngày 13/8/2014, để đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án, đồng thời giải quyết trường hợp vướng mắc phát sinh chưa có trong quy định của pháp luật, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về khai báo hải quan: Bộ Tài chính đồng ý Công ty VTC Comtech là đơn vị đứng tên trên tờ khai hải quan để nhập khẩu lô hàng thiết bị cung cấp cho dự án nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), hồ sơ phải nộp kèm theo gồm:

- Hợp đồng mua bán hàng hóa Công ty ký với một công ty trong nước làm đại lý ủy quyền cho nhà sản xuất nước ngoài.

- Hóa đơn trị giá gia tăng do Công ty đại lý bán hàng phát hành (thay thế cho hóa đơn thương mại);

- Các hồ sơ chứng từ khác theo quy định đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại.

Công ty VTC Comtech có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về thủ tục hải quan, chính sách nhập khẩu hàng hóa, chính sách thuế hiện hành.

2. Về trị giá hải quan: căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ, Thông tư số 40/2007/NĐ-CP">205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 và Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính thì nguyên tắc xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả đến cửa khẩu nhập đầu tiên. Người khai hải quan có trách nhiệm kê khai đầy đủ, chính xác các chi phí có liên quan đến việc mua bán hàng hóa, tự xác định trị giá tính thuế theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai báo. Cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan có trách nhiệm kiểm traxử lý kết quả kiểm tra trị giá tính thuế theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

3. Tổng cục Hải quan có trách nhiệm tổ chức kiểm tra sau thông quan đối với lô hàng nhập khẩu nêu trên để đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế cho ngân sách nhà nước; đồng thời xây dựng bổ sung thủ tục hải quan đối với trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu ký hợp đồng mua bán với một đối tác trong nước nhưng được chỉ định giao hàng tại nước ngoài để đáp ứng yêu cầu phát sinh trên thực tế chưa được pháp luật điều chỉnh.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty VTC Comtech được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TCHQ (9).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11674/BTC-TCHQ

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 11674/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/08/2014
Ngày hiệu lực 20/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11674/BTC-TCHQ 2014 thủ tục khai báo hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 11674/BTC-TCHQ 2014 thủ tục khai báo hải quan
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 11674/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành 20/08/2014
Ngày hiệu lực 20/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 11674/BTC-TCHQ 2014 thủ tục khai báo hải quan

Lịch sử hiệu lực Công văn 11674/BTC-TCHQ 2014 thủ tục khai báo hải quan

  • 20/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực