Công văn 11676/VPCP-KTTH

Công văn 11676/VPCP-KTTH năm 2017 về báo cáo dự án đầu tư kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11676/VPCP-KTTH 2017 báo cáo dự án đầu tư kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11676/VPCP-KTTH
V/v báo cáo dự án đầu tư kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017.

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 7454/BKHĐT-PTDN ngày 12 tháng 9 năm 2017), ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 13436/BTC-TCDN ngày 06 tháng 10 năm 2017), Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 11291/BGTVT-QLDN ngày 05 tháng 10 năm 2017), Bộ Tư pháp (Công văn số 4706/BTP-PLDSKT ngày 10 tháng 10 năm 2017, Bộ Xây dựng (Công văn số 2461/BXD-KHTC ngày 18 tháng 10 năm 2017) về Đề án nghiên cứu nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp nhà nước; khắc phục, xử lý các dự án đầu tư đang thực hiện không hiệu quả, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước đến nay chưa có báo cáo theo văn bản số 4917/BKHĐT-PTDN ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khẩn trương gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 11 năm 2017 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Giao thông vận tải, Xây dựng tại các Công văn trên đây và cơ quan khác để hoàn thiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, CN, ĐMDN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11676/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11676/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2017
Ngày hiệu lực02/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11676/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 11676/VPCP-KTTH 2017 báo cáo dự án đầu tư kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11676/VPCP-KTTH 2017 báo cáo dự án đầu tư kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11676/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành02/11/2017
        Ngày hiệu lực02/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 11676/VPCP-KTTH 2017 báo cáo dự án đầu tư kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước

             Lịch sử hiệu lực Công văn 11676/VPCP-KTTH 2017 báo cáo dự án đầu tư kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước

             • 02/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực