Công văn 1168/TCT-CS

Công văn số 1168/TCT-CS về việc cấp phát Biên lai thu tiền phạt do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1168/TCT-CS cấp phát Biên lai thu tiền phạtBỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1168/TCT-CS
V/v cấp phát Biên lai thu tiền phạt

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2008.

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 553/CT- THNVDT ngày 25/02/2008 của Cục Thuế tỉnh Đắk lắk về việc cấp phát biên lai thu tiền phạt trong lĩnh vực giao thông, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại mục I và điểm 1, mục II, Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông, đường sắt và đường thuỷ nội địa quy định:

“1. Thông tư này quy định việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu phạt vi phạm hành chính theo quy định tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa.

Riêng đối với lĩnh vực hàng hải, hàng không, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn khác.”

“1. Thu, nộp tiền phạt, quản lý, sử dụng biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính

b) Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thu tiền phạt theo đúng quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền xử phạt. Trường hợp Kho bạc Nhà nước thực hiện uỷ quyền thu tiền phạt thì cơ quan được uỷ quyền phải thu đúng, thu đủ số tiền phạt ghi trên quyết định xử phạt, định kỳ nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước theo thoả thuận ghi trong hợp đồng uỷ quyền thu tiền phạt vi phạm hành chính ký với Kho bạc Nhà nước uỷ quyền.”

Ngày 12/11/2007, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại điểm 1, công văn số 15277/BTC-TCT về việc cấp phát biên lai thu tiền phạt:

“- Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp phát biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính cho các đơn vị: KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chi cục Thuế; các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thu phạt trực tiếp thuộc cấp tỉnh và cấp Trung ương trên địa bàn tỉnh.

- Chi cục Thuế có trách nhiệm giao biên lai cho: KBNN huyện; các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thu phạt trực tiếp thuộc cấp huyện và UBND cấp xã để thu các loại tiền phạt tại xã, phường.

- Các đơn vị được cơ quan KBNN uỷ quyền thu phạt thì nhận biên lai thu phạt tại KBNN uỷ quyền”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thu tiền phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa theo đúng quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền xử phạt. Trường hợp thu tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn giao thông tại xã, phường thị trấn mà Cục Thuế nêu tại công văn không thuộc trách nhiệm của KBNN. Do vậy, Chi cục Thuế phải cung cấp biên lai cho công an xã, phường, thị trấn dùng để thu phạt vi phạm về an ninh trật tư, an toàn giao thông tại xã, phường, thị trấn.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Đắk lắk được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC;
- KBNN;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1168/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1168/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2008
Ngày hiệu lực20/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1168/TCT-CS

Lược đồ Công văn 1168/TCT-CS cấp phát Biên lai thu tiền phạt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1168/TCT-CS cấp phát Biên lai thu tiền phạt
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1168/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành20/03/2008
        Ngày hiệu lực20/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1168/TCT-CS cấp phát Biên lai thu tiền phạt

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1168/TCT-CS cấp phát Biên lai thu tiền phạt

           • 20/03/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/03/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực