Công văn 1169/TCT-CS

Công văn 1169/TCT-CS kê khai thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp bảo hiểm đồng bảo hiểm do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1169/TCT-CS kê khai thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp bảo hiểm


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1169/TCT-CS
V/v kê khai thuế GTGT của các DNBH đồng bảo hiểm.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3529/BHBV/KHTC-2011 ngày 01/11/2011 của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đề nghị giải đáp vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 14 Thông tư số 09/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm hướng dẫn:

“Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ Thông tư số 111/2005/TT-BTC ngày 13/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và các hướng dẫn trước đây về thuế GTGT và thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm của Bộ Tài chính trái với hướng dẫn tại Thông tư này.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, ngày 01/01/2009 đến trước ngày Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 có hiệu lực, các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia đồng bảo hiểm đã thực hiện kê khai thuế và lập hóa đơn, chứng từ đối với doanh thu, chi phí từ hợp đồng bảo hiểm theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thì được chấp nhận.

Kể từ ngày Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 có hiệu lực, các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia đồng bảo hiểm thực hiện kê khai thuế và lập hóa đơn, chứng từ đối với doanh thu, chi phí từ hợp đồng bảo hiểm theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2011/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Lưu: VT, PC , CS(2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1169/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1169/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2012
Ngày hiệu lực04/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1169/TCT-CS kê khai thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp bảo hiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1169/TCT-CS kê khai thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp bảo hiểm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1169/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành04/04/2012
        Ngày hiệu lực04/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1169/TCT-CS kê khai thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp bảo hiểm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1169/TCT-CS kê khai thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp bảo hiểm

           • 04/04/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực