Công văn 117/KCB-NV

Công văn 117/KCB-NV năm 2021 về tăng cường quản lý, điều trị ca bệnh COVID-19 và báo cáo diễn biến ca bệnh hàng ngày do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 117/KCB-NV 2021 quản lý điều trị ca bệnh COVID-19 và báo cáo diễn biến ca bệnh hàng ngày


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/KCB-NV
V/v tăng cường quản lý, điều trị ca bệnh COVID-19 và báo cáo diễn biến ca bệnh hàng ngày

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Gia Lai

Ngày 30/01/2021 Trung tâm y tế TX Ayun Pa và Trung tâm Y tế Krông Pa của tỉnh Gia Lai tiếp nhận ca bệnh xác định COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Để bảo đảm công tác quản lý, chăm sóc và điều trị tốt nhất cho người bệnh, Tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có nhiệm vụ điều trị ca bệnh COVID-19 khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

1- Tập trung tối đa mọi nguồn lực để ưu tiên quản lý, điều trị, chăm sóc toàn diện cho các ca bệnh COVID-19.

2- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của từng ca bệnh, tổ chức Hội chẩn liên khoa, liên viện, hội chẩn với Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế qua Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chẩn đoán và điều trị COVID-19, Bộ Y tế (khi cần) để lên kế hoạch điều trị tốt nhất cho người bệnh.

3- Cập nhật thường xuyên diễn biến ca bệnh và báo cáo theo chỉ đạo tại công văn số 1651/CV-BCĐQG ngày 27/3/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 v/v báo cáo trực tuyến tại cdc.kcb.vn tình hình thu dung, cách ly, xét nghiệm, điều trị và ghi nhận người bệnh Covid-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh.

4- Sao chụp bệnh án của người bệnh COVID-19 ngay sau khi người bệnh xuất viện, đóng dấu treo của bệnh viện và gửi ngay về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để tổng hợp, phân tích, đánh giá rút kinh nghiệm

5- Nghiêm túc tuân thủ và thực hiện các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, của Tiểu ban điều trị để quản lý, điều trị và chăm sóc hiệu quả cho người bệnh; tuyệt đối bảo đảm nguyên tắc quản lý, cách ly triệt để người bệnh, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ, kiểm soát nhiễm khuẩn tránh lây nhiễm theo chỉ đạo của Công điện số 97/CĐ-BYT ngày 29/01/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Phó trưởng BCĐ QGPCD COVID-19 (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để b/cáo);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Cục YTDP, Vụ TTTĐKT, VP Bộ (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, NV.

CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG TIỂU BAN ĐIỀU TRỊ -
BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PC DỊCH COVID-19
Lương Ngọc Khuê

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 117/KCB-NV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu117/KCB-NV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2021
Ngày hiệu lực03/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(06/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 117/KCB-NV

Lược đồ Công văn 117/KCB-NV 2021 quản lý điều trị ca bệnh COVID-19 và báo cáo diễn biến ca bệnh hàng ngày


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 117/KCB-NV 2021 quản lý điều trị ca bệnh COVID-19 và báo cáo diễn biến ca bệnh hàng ngày
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu117/KCB-NV
        Cơ quan ban hànhchữa bệnh, Cục Quản lý khám
        Người ký***, Lương Ngọc Khuê
        Ngày ban hành03/02/2021
        Ngày hiệu lực03/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (06/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 117/KCB-NV 2021 quản lý điều trị ca bệnh COVID-19 và báo cáo diễn biến ca bệnh hàng ngày

              Lịch sử hiệu lực Công văn 117/KCB-NV 2021 quản lý điều trị ca bệnh COVID-19 và báo cáo diễn biến ca bệnh hàng ngày

              • 03/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/02/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực