Công văn 117/LĐTBXH-TL

Công văn 117/LĐTBXH-TL phân phối quỹ tiền lương đối với Giám đốc công ty thành viên hạch toán độc lập do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 117/LĐTBXH-TL phân phối quỹ tiền lương Giám đốc công ty thành viên


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 117/LĐTBXH-TL
V/v phân phối quỹ tiền lương đối với Giám đốc công ty thành viên hạch toán độc lập

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Tổng Công ty Cao su Việt Nam

Trả lời công văn số 2972/CSVN-LĐTL ngày 15/12/2006 của Tổng công ty Cao su Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 207/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước và Thông tư hướng dẫn số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì Chủ tịch Hội đồng quản trị tổng công ty có trách nhiệm xây dựng quy chế trả lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị thành viên theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh và trách nhiệm của từng chức danh.

Theo quy định trên, căn cứ quỹ tiền lương của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc đã được thẩm định, Tổng công ty thực hiện phân bổ quỹ tiền lương cho Giám đốc công ty thành viên gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Trong điều kiện quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước quy định tại Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ đang được nghiên cứu, sửa đổi bổ sung cho phù hợp thì trong quy chế trả lương Tổng công ty có thể quy định tạm thời trích một phần quỹ tiền lương để thưởng cho những viên chức quản lý xuất sắc, điều hành công ty bảo toàn và phát triển vốn, nộp ngân sách đầy đủ, lợi nhuận cao và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, nhưng mức trích tối đa không quá tỷ lệ được phép trích để thưởng cho người lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Cao su Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 117/LĐTBXH-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu117/LĐTBXH-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2007
Ngày hiệu lực10/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 117/LĐTBXH-TL phân phối quỹ tiền lương Giám đốc công ty thành viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 117/LĐTBXH-TL phân phối quỹ tiền lương Giám đốc công ty thành viên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu117/LĐTBXH-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Minh Huân
        Ngày ban hành10/01/2007
        Ngày hiệu lực10/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 117/LĐTBXH-TL phân phối quỹ tiền lương Giám đốc công ty thành viên

           Lịch sử hiệu lực Công văn 117/LĐTBXH-TL phân phối quỹ tiền lương Giám đốc công ty thành viên

           • 10/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực