Công văn 117/TTg-NN

Công văn 117/TTg-NN năm 2018 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 117/TTg-NN 2018 bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng Hòa Bình


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/TTg-NN
V/v phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình.

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
-
Bộ Tài nguyên và Môi trường;
-
Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 109/TTr-BNN-XD ngày 05 tháng 01 năm 2018) về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình như kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Khung chính sách đã được phế duyệt theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, CN;
- Lưu: VT, NN(3). Thịnh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 117/TTg-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu117/TTg-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2018
Ngày hiệu lực26/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 117/TTg-NN

Lược đồ Công văn 117/TTg-NN 2018 bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 117/TTg-NN 2018 bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng Hòa Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu117/TTg-NN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành26/01/2018
        Ngày hiệu lực26/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 117/TTg-NN 2018 bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng Hòa Bình

              Lịch sử hiệu lực Công văn 117/TTg-NN 2018 bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng Hòa Bình

              • 26/01/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/01/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực