Công văn 1171/TCT-CS

Công văn 1171/TCT-CS sử dụng hóa đơn đặt in trường hợp thay đổi mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1171/TCT-CS sử dụng hóa đơn đặt in trường hợp thay đổi mã số thuế do Tổ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1171/TCT-CS
V/v sử dụng hóa đơn đặt in trường hợp thay đổi mã số thuế.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 17/CT-HC ngày 11/01/2012 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về sử dụng hóa đơn đặt in. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn.

Trường hợp các Văn phòng luật sư chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp tư nhân và được cơ quan thuế cấp lại mã số thuế, các Văn phòng luật sư vẫn còn hóa đơn đặt in theo mã số thuế cũ thì Văn phòng luật sư gạch bỏ mã số thuế in sai, đóng dấu bổ sung mã số thuế đúng trên hóa đơn mới và các hóa đơn này được chấp nhận thông báo phát hành để sử dụng. Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định khi đặt in đợt sau.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Cần Thơ được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1171/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1171/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2012
Ngày hiệu lực04/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1171/TCT-CS sử dụng hóa đơn đặt in trường hợp thay đổi mã số thuế do Tổ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1171/TCT-CS sử dụng hóa đơn đặt in trường hợp thay đổi mã số thuế do Tổ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1171/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành04/04/2012
        Ngày hiệu lực04/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1171/TCT-CS sử dụng hóa đơn đặt in trường hợp thay đổi mã số thuế do Tổ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1171/TCT-CS sử dụng hóa đơn đặt in trường hợp thay đổi mã số thuế do Tổ

             • 04/04/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/04/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực