Công văn 1172/TCT-CS

Công văn 1172/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1172/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1172/TCT-CS
V/v hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 111/CT-TH-NV&DT ngày 03/2/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

+ Tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

“3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 như sau:

 “1. Giảm tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đầu tư

……

c) Được giảm 20% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước trong các trường hợp sau đây:

- Dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư không thuộc các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc không thuộc các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.”

+ Tại khoản 3 Điều 28 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:

“Điều 28. Điều chỉnh, bổ sung ưu đãi đầu tư

3. Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện ưu đãi đầu tư có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư về việc nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư.”

+ Theo quy định tại điểm 34 Mục V Phần B Phụ lục A Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì: “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung ở địa bàn thuộc Phụ lục B ban hành kèm theo Nghị định này” thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

+ Theo quy định tại điểm 42 Phụ lục B Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì tỉnh Bình Phước có các huyện Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Đốp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các huyện Đồng Phú, Bình Long, Phước Long, Chơn Thành thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Căn cứ quy định trên, thì dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư của Công ty cổ phần khu công nghiệp Bắc Đồng Phú tại phường Tân Phú thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (không được thực hiện trên địa bàn thuộc Phụ lục B ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ) nên không thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 44/2008/NĐ-CP nêu trên. Đề nghị Cục Thuế có văn bản thông báo cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện điều chỉnh lại giấy phép đầu tư đã cấp theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã được sửa đổi, cơ quan thuế thực hiện thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1172/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1172/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2012
Ngày hiệu lực04/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1172/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1172/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1172/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành04/04/2012
        Ngày hiệu lực04/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1172/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1172/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế

           • 04/04/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực